THE MONEY IN NORWEGIAN

How to say "the money" in Norwegian

Results: 4728, Time: 0.1442

pengene de pengene penga råd betalt penger de penger betaler

Examples of The Money in a Sentence

Bobby did not take the money from landvetter.
Bobby tok ikke pengene fra landvetter.
Cause i took all the money that i had been trusted with.
Fordi jeg tok alle de pengene jeg var blitt betrodd.
Where's the money now?
Hvor er pengene nå?
Where's the money, Graff?
Hvor er pengene, Graff?
I will split the money with raoul.
Jeg deler penga med raoul.
The money goes to us.
Ja, og de pengene går til oss.
You borrow the money, you buy a winnebago.
Du låner penga og kjøper en winnebago.
Where's the money, Donnie?
Hvor er pengene, Donnie?
As if i had the money for something better, doctor.
Tror du jeg har råd til noe bedre?
You steal the money, and it won't be reported.
Du stjeler de pengene, og det blir ikke meldt.
Now, you have got the money to pay for the invitation.
Nå har du råd til å betale billetten.
The money wasn't shit, but that wasn't the point.
Det var dårlig betalt, men det var ikke poenget.
But she 's got all the money so you might just want to stay.
Men hun har alle penga så kanskje du vil bli.
Without the money I'm finished.
Uten de pengene er jeg ferdig.
Where's the money, Torkild?
Hvor er pengene, Torkild?
If you had the money, would you buy a slave?
Hvis du hadde penger, ville du kjøpt en slave?
Where do you get the money to drink? you don't have any money!
Hvordan har du råd til å drikke?
And i got triple the money.
Og jeg fikk betalt tredobbelt.
Take the money and run.
Ta penga og stikk.
Because I'm making back the money that you stole from me.
Fordi jeg vil tjene tilbake de pengene du stjal fra meg.
Scott has all the money.
Scott har alle pengene.
But not the money.
Men ikke pengene.
How do you get the money?
Hvordan får du betalt?
He said if we have got the money, we can take our pick.
Han sa at vi får velge bare vi betaler.
He takes the money and runs.
Han tok penga og stakk.
All the money in the world can't buy you style.
Alle verdens penger kan ikke kjøpe deg stil.
You will get the money within 14 days.
Du har de pengene innen 14 dager.
Where did you get the money, Patton?
Hvordan fikk du råd, Patton?
Terry didn't wanna take it, but the money was good.
Terry syntes ikke vi skulle ta den, men det var godt betalt.
You can give me the money now, you know?
Du kan gi meg penger nå, vet du?

Results: 4728, Time: 0.1442

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


the money
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More