Translation of "the next" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3978, Time: 0.0698

neste den neste ved siden av næste etterpå neste gang

Examples of The Next in a Sentence

What's the next big town?
Hva er neste store by?
The next contestant is don thomas reece.
Neste deltaker er don thomas reece.
We find him the next day.
Vi finner han den neste dagen.
The next hotel with no vacancy would be schloss hilliger winterswald.
Det neste hotellet med ledige rom er schloss hilliger winterswald.
You can wait in the next room if you would like.
Du kan vente i rommet ved siden av hvis du vil.
Cause the next voice that you hear could be yours.
For den neste stemmen du hører kan være din.
Then take the next dose as usual in combination with atazanavir or darunavir.
Ta så neste dose som vanlig i kombinasjon med atazanavir eller darunavir.
Your colleagues are in the next room, not so subtly discussing my condition.
Kollegaene dine inne ved siden av diskuterer ikke tilstanden min diskre.
Or the next polio or smallpox or swine flu?
Eller den neste polio, eller kopper.
And the next day.
Og dagen etterpå.
We don't even know when the next silk fair will open.
Man vet aldri når silkemarkedet høldes neste gang.
Anna quit the next day.
Anna slutte neste dag.
She may be the next madame curie for all we know.
Hun kan være den neste madame curie.
When i have a heavy night, i, uh, compensate the next morning.
Når jeg har en vill kveld, kompenserer jeg dagen etterpå.
Mr. epp at the next farm, he.
Mr. epp på gården ved siden av, han.
And the next day?
Og neste dag?
They're in the next room.
Det er i rommet ved siden av.
My acting coach says i can be the next susan lucci.
Coachen min sier jeg er den neste susan lucci.
Take the next left turning.
Du skal til venstre neste gang.
I was very tired the next day.
Jeg var veldig trøtt dagen etterpå.
The next i heard, he was dead.
Neste gang jeg hørte noe, var han død.
I am in the next room.
Jeg er i rommet ved siden av.
Sandy said i could be the next patrick swayze.
Sandy sa jeg kunne bli den neste patrick swayze.
Well, you said it was the next vodka!
Du sa det var den neste vodkaen!
The next day, i could hardly walk.
Jeg kunne knapt gå dagen etterpå.
There's a couch in the next room.
Det står en sofa i rommet ved siden av.
Okay boy, you give me the next cup.
Ok, gutt, gi meg den neste koppen.
He was just so happy the next morning, you know?
Han var så lykkelig dagen etterpå.
So, when's the next court date?
Når skal vi i retten neste gang?
Helga, i can't read the next word.
Jeg kan ikke lese neste ord.

Results: 3978, Time: 0.0698

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "the next"


in the other
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More