THE NEXT IN NORWEGIAN

How to say the next in Norwegian

S Synonyms

Results: 4455, Time: 0.0948

the next
neste (3569) den neste (335) etter (117) ved siden av (41) næste (10)

Examples of using The Next in a sentence and their translations

What 's the next big town?
Hva er neste store by?
We find him the next day.
Vi finner han den neste dagen.
The next contestant is don thomas reece.
Neste deltaker er don thomas reece.
The next hotel with no vacancy would be schloss hilliger winterswald.
Det neste hotellet med ledige rom er schloss hilliger winterswald.

The next day the house was empty.
Og dagen etter var huset tomt.
Cause the next voice that you hear could be yours.
For den neste stemmen du hører kan være din.
You can wait in the next room if you would like.
Du kan vente i rommet ved siden av hvis du vil.
Then take the next dose as usual in combination with atazanavir or darunavir.
Ta så neste dose som vanlig i kombinasjon med atazanavir eller darunavir.
Or the next polio or smallpox or swine flu?
Eller den neste polio, eller kopper.
At two the next day you will be free!
Klokken to dagen etter er du fri!
We do not even know when the next silk fair will open.
Man vet aldri når silkemarkedet høldes neste gang.
Your colleagues are in the next room, not so subtly discussing my condition.
Kollegaene dine inne ved siden av diskuterer ikke tilstanden min diskre.
Anna quit the next day.
Anna slutte neste dag.
She may be the next madame curie for all we know.
Hun kan være den neste madame curie.
In tomorrow 's paper and the next day 's.
Både i morgen og dagen etter.
Hutch regained consciousness and thought it was the next morning.
Hutch kom til bevissthet, og trodde det var morgenen etter.
Take the next left turning.
Du skal til venstre neste gang.
My acting coach says i can be the next susan lucci.
Coachen min sier jeg er den neste susan lucci.
Mr. epp at the next farm, he.
Mr. epp på gården ved siden av, han.
And the next day?
Og neste dag?
Well, you said it was the next vodka!
Du sa det var den neste vodkaen!
They are in the next room.
Det er i rommet ved siden av.
The next i heard, he was dead.
Neste gang jeg hørte noe, var han død.
We buried him the next day.
Vi begravde ham dagen etter.
Sandy said i could be the next patrick swayze.
Sandy sa jeg kunne bli den neste patrick swayze.
So, when 's the next court date?
Når skal vi i retten neste gang?
Okay boy, you give me the next cup.
Ok, gutt, gi meg den neste koppen.
Helga, i can not read the next word.
Jeg kan ikke lese neste ord.
He and his wife left for bangor, maine, the next day.
Han dro til maine med kona dagen etter.
I am in the next room.
Jeg er i rommet ved siden av.

Results: 4455, Time: 0.0948

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More