THE PEOPLE IN NORWEGIAN

How to say "the people" in Norwegian

Results: 4794, Time: 0.2076

folket de menneskene folkets et folk folks de menneskene befolkning innbyggere personene

Examples of The People in a Sentence

The people against the senators.
Folket mot senatorene.
The people holding you hostage?
De holder deg som gissel?
You have heard the people praise him more than you.
Du har hørt folket hylle ham mer enn deg.
I am one of the people who built the country.
Jeg er et av menneskene som bygde landet.
The people need us.
Folket trenger oss.
To be there for the people who need me now.
Og være der for de som trenger meg nå.
Not the people not the society not the country.
Ikke folket, ikke samfunnet, ikke landet.
I'm more worried about the people who shot us down.
Jeg er mer bekymret for menneskene som skjøt oss ned.
Do you hear the people sing?
Hører dere folkets sang?
We are not the people that i thought we were.
Vi er ikke de jeg trodde vi var.
Do you hear the people sing singing the song of angry men?
Hører dere folkets sang, synger sangen til rasende menn?
They were the people, and they have passed away.
Dette er et folk som er gått bort.
Maybe the people who lived here before.
Kanskje de som bodde her før.
He who builds on the people builds on mud.
Han som bygger på folket, bygger på gjørme.
And the people you have killed.
Og menneskene de har drept.
Bendin' low at the people's feet on the windy corner of a dirty street.
Bøyer seg over folks føtter på et forblåst hjørne i byen.
We're not the people that you think we are.
Vi er ikke menneskene du tror vi er.
The lives of the people of boraal are far more important to me.
Livene til folket av boraal er viktigere for meg.
That's not the fault of the people.
Det er ikke folkets feil, men bankens fabrikkerte synd.
And we helped him against the people who rejected our signs as lies.
Og vi hjalp ham mot et folk som forkastet vårt ord.
You are finding a killer for the people who ruined your life.
Du finner en morder for de som ødela livet ditt.
Against the people who created you?
Mot menneskene som skapte deg?
And the people who were supposed to be protecting you betrayed you.
Og de som skulle beskytte deg forrådte deg.
He's one of the people you're talking about.
Han er ett av de menneskene du snakker om.
So the last remnant of the people who did evil was cut off.
Og siste rest av et folk av urettferdige ble skåret bort.
That way we undermined the people's confidence and their totalitarian regime.
På den måten brøt vi ned folks tillit til det totalitære regimet.
I have served the people for four years now.
Jeg har derfor brutt med mine foreldre og har vært fire år i folkets tjeneste.
We can't defend the people without weapons and horses and food.
Vi kan ikke forsvare folket uten våpen og hester og mat.
They terrorise the people and burn the towns.
De terroriserer folket og brenner byene.
The people's answer to mr jefferson smith.
Folks svar til mr jefferson smith.

Results: 4794, Time: 0.2076

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


the people
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More