THE POLICE IN NORWEGIAN

Translation of The Police in Norwegian

Results: 4790, Time: 0.0754

Examples of using The Police in a sentence and their translations

They called the police and an ambulance and then rushed down to the beach.
De varslet politi og ambulanse og løp ned til stranden.
The police is in the apartment, so do not bother igor.
Er det politi i leiligheten, så gidder ikke igor.
What if the police find you here?
Hva om poiitiet finner deg her?
I thought the police would get us.
Jeg trodde poiitiet skuiie ta oss.
Are you the police?
Er du politimann?
You with the police?
Er du politimann?
The police do not have enough men to control us all.
Det finnes ikke nok politifolk til å kontrollere oss.
Only the police have to work with infiltrators.
Bare politifolk får jobbe som infiltratører.

Til politiet

I already told the police, just after it happened.
Jeg fortalte det til politiet, rett etterpå.
What did you tell the police about me? nothing?
Hva sa du til politiet om meg?

Purken

( the cops , the coppers , the pig )
Worshipped if the police kill me i love to be hated.
Beæret om jeg blir drept av purken jeg får glede av å være forhatt.
I put the police on their ass.
Jeg har satt purken på dem.
Other sentence examples
Cecilia, the police are here.
Cecilia, politiet er her.
Danny, danny, the police, they hate you.
Danny, danny, politiet, de hater deg.
Alfonso, the police are here.
Alfonso, politiet er her.
I am calling the police and the hospitals.
Jeg ringer politiet og sykehus.
We could get word to the wallings or the police.
Vi kunne sagt fra tii waiiings eiier poiitiet.
You know i am gonna call the police.
Du vet at jeg vii ringe poiitiet.
The police were here.
Politiet var her.
Call the police.
Ring til politiet.
If you do not hear from me, call the police.
Hvis du ikke horer fra meg, ring poiitiet.
We need to find out if they knew he was with the police.
Vi må finne ut om de visste at han var politimann.
I knew i could not call the police, could not be seen here.
Jeg visste jeg ikke kunne ringe politiet, ikke kunne sees her.
I told the police but they do not do nothing.
Jeg fortalte det til politiet, men de gjør ingenting.
Why did you join the police?
Hvorfor ble du politimann?
Then it 's the police, the papers and the mob in chicago.
Da blir det purken, avisene og chicago-mafiaen.
Are the police here?
Er politiet her?
It 's the police.
Det er poiitiet.
Did you call the police?
Har du ringt til politiet?
The police are dead.
Alle politifolkene er døde.

Results: 4790, Time: 0.0754

Word by word translation


police
- politiet politimenn politifolk police poiitiet
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More