THE REST IN NORWEGIAN

How to say the rest in Norwegian

S Synonyms

Results: 4796, Time: 0.0955

resten (3546) andre (575) de andre (51) hvile (11) annet (8)

Examples of using The Rest in a sentence and their translations

Where 's the rest of my car?
Hvor er resten av bilen min?
But the rest.
Men resten.
We will start on the rest of you in a week or so.
Vi begynner med dere andre om en uke eller så.
Now and the rest when the job is done.
Nå, og resten, når jobben er gjort.

All the rest of the symptoms can be explained by a severe long-term allergic reaction.
De andre symptomene kan forklares av en langvarig allergisk reaksjon.
Yeah, the rest should be showing up soon.
Ja, de andre dukker nok opp snart.
Jack, the rest, the body.
Jack, hvile, kroppen.
It 's different than all the rest that have come until now.
Den er annerledes enn alle de andre som har kommet til nå.
But the rest of the family did not love alessa.
Men resten av familien elsket ikke alessa.
All the rest are in switzerland.
De andre er i sveits.
We will look for the rest on the way.
Vi ser etter de andre på veien.
I am tired. i need the rest.
Jeg trenger å hvile.
Amigos, where is the rest of my money?
Amigos, hvor er resten av pengene mine!
All the rest is.
Alt annet er.
Do they all know, lourdes and the rest of them?
Vet lourdes og de andre om det?
Somewhere under those bushes was the rest of ray brower.
Under buskene lå restene av ray brower.
For joe and mack and all the rest of the guys.
For joe og mack og alle de andre gutta.
Look, we are gonna send you somewhere you can get the rest you need.
Vi sender deg bort for å hvile.
No, brockie, i am not like the rest.
Nei, brockie, jeg er ikke som de andre.
This is bigger than all the rest.
Dette er større enn alt annet.
Where 's the rest of utah?
Hvor er resten av utah?
The rest... are presumed dead or captured.
De andre antas å være døde eller fanget.
The rest will come with us to check on the body of mr.
Den rest will komme med oss til sjekk på kroppen av mr.
They ate the rest without me.
De spiste restene uten meg.
Where 's the rest of the gold, hayes?
Hvor er resten av gullet, hayes?
You are crazier than the rest of them.
Du er sprøere enn alle de andre.
You needed the rest.
Du trengte å hvile.
Then we drowned the rest.
Og så druknet vi de andre.
The rest will follow.
Den rest will følger.
She was different from the rest of my students.
Hun var annerledes enn mine andre medstudenter.

Results: 4796, Time: 0.0955

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"The rest" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More