Translation of "the rest" in Norwegian

Results: 3715, Time: 0.1183

resten andre annet restene rest

Examples of The Rest in a Sentence

Where's the rest of him?
Hvor er resten av ham?
Now and the rest when the job is done.
Nå, og resten, når jobben er gjort.
I was in simulation controlled by jeanine and the rest of the dauntless she had recruited.
Jeg og andre fryktløse var i en simulering styrt av jeanine.
All the rest of the symptoms can be explained by a severe long-term allergic reaction.
De andre symptomene kan forklares av en langvarig allergisk reaksjon.
You will die with the rest of them, bigalow.
Du skal dø med resten av dem, bigalow.
All the rest is.
Alt annet er.
This is bigger than all the rest.
Dette er større enn alt annet.
Somewhere under those bushes was the rest of ray brower.
Under buskene lå restene av ray brower.
Where is the rest of him?
Hvor er resten av ham?
They shot anna and the rest and it's all my fault.
Og så skjøt de anna og de andre, og det er min skyld.
Same as the rest, we're settlers.
Samme som resten, vi er nybyggere.
All the rest are in switzerland.
De andre er i sveits.
Newer than the rest of this house.
Ja, og nyere enn alt annet her.
The rest will come with us to check on the body of mr.
Den rest will komme med oss ​​til sjekk på kroppen av mr.
They ate the rest without me.
De spiste restene uten meg.
The rest will follow.
Den rest will følger.
I want ellen and the rest of them out now.
Jeg vil ha ellen og de andre ut nå.
Ah, and the rest of the house?
Og resten av huset?
You know, i ran into mrs lorenzo in the rest.
Jeg traff mrs lorenzo pa rest.
Eric, the rest of that beer goes in my refrigerator.
Eric, resten av ølet skal i mitt kjøleskap.
You have a talent that none of the rest of us have.
Du har et talent som ingen av oss andre har.
And send the rest later.
Og send resten senere.
You're crazier than the rest of them.
Du er sprøere enn alle de andre.
That you are a human being, like the rest of us.
At du er et menneske, som alle oss andre.
You own texas, and you can buy the rest.
Eier du texas, kan du kjøpe resten.
He's more loyal than the rest of us combined.
Han er mer lojal enn det vi andre er til sammen!
Saori and the rest.
Saori og resten.
I don't want to die or spend the rest of my life in jail.
Jeg vil ikke dø eller tilbringe resten av livet i fengsel.
Chester lavelier and the rest of you.
Chester lavelier og de andre.
I should be going to france with the rest of them.
Jeg burde dra til frankrike sammen med de andre.

Results: 3715, Time: 0.1183

SEE ALSO
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More