THE SECOND DOSE IN NORWEGIAN

Translation of The Second Dose in Norwegian

Results: 174, Time: 0.0281

den andre dosen (90) dose nummer to (4)

Examples of using The Second Dose in a sentence and their translations

There were fewer reactions after the second dose compared with the first.
Det var færre reaksjoner etter den andre dosen sammenlignet med den første.
After the second dose within 1 hour the nasal spray is locked.
Etter dose nummer to i løpet av 1 time, låses nesesprayen.
Onset of immunity: 21 days after administration of the second dose.
Aktivering av immunitet: 21 dager etter administrasjon av den andre dosen.
After the second dose within 1 hour the nasal spray is locked.
Etter dose nummer to i løpet av 1 time, låses nesesprayen.

The second dose given between 5 and 13 months after the first dose.
Den andre dosen gis mellom 5 og 13 måneder etter første dose.
Onset of immunity: 21 days after administration of the second dose.
Aktivering av immunitet: 21 dager etter administrasjon av den andre dosen.
The second dose given between 5 and 13 months after the first dose.
Den andre dosen gis mellom 5 og 13 måneder etter første dose.
If the second dose is vomited, alternative antimalarial therapy should be instituted.
Hvis andre dose kastes opp bør alternativ malariabehandling startes.
If the second dose is vomited, alternative antimalarial therapy should be instituted.
Hvis andre dose kastes opp bør alternativ malariabehandling startes.
Protection against japanese encephalitis is not ensured until the second dose has been received.
Beskyttelse mot japansk encefalitt er ikke sikret før andre dose ergitt.
Protection against japanese encephalitis is not ensured until the second dose has been received.
Beskyttelse mot japansk encefalitt er ikke sikret før andre dose ergitt.
After the second dose immune responses were comparable to those after the first dose.
Etter den andre dosen var immunresponsen sammenlignbar med responsen etter den første dosen.
After the second dose immune responses were comparable to those after the first dose.
Etter den andre dosen var immunresponsen sammenlignbar med responsen etter den første dosen.
This corresponds to a duration of effect of 1-2 months after administration of the second dose( and following doses).
Dette samsvarer med en effektvarighet på 1-2 måneder etter administrasjon av dose nummer to( og etterfølgende doser).
This corresponds to a duration of effect of 1-2 months after administration of the second dose( and following doses).
Dette samsvarer med en effektvarighet på 1-2 måneder etter administrasjon av dose nummer to( og etterfølgende doser).
JEV neutralizing antibodies were determined 42 days after the second dose of the primary series( day 70).
JEV nøytraliserende antistoffer ble målt 42 dager etter den andre dosen av primærserien( dag 70).
JEV neutralizing antibodies were determined 42 days after the second dose of the primary series( day 70).
JEV nøytraliserende antistoffer ble målt 42 dager etter den andre dosen av primærserien( dag 70).
Follow your doctor, nurse or pharmacist 's instructions about when your child should return for the second dose.
Følg instrukser fra din lege, sykepleier eller apotek når det gjelder når barnet ditt skal komme tilbake for den andre dosen.
The fever rate in all eight studies was lower after the second dose than after the first dose.
I alle 8 studiene var bivirkningsfrekvensen av feber lavere etter den andre dosen enn etter første dose.
The second dose is intended for individuals who did not respond to the first dose for any reason.
Den andre dosen er ment for de som av en eller annen årsak ikke har respondert på den første dosen.
The second dose should be administered no later than 6 weeks before the onset of lay.
Den andre dosen skal ikke gis senere enn 6 uker før verpingen begynner.
You must not breast-feed after being given simulect or up to 4 months after the second dose.
Du skal ikke amme etter at du har fått simulect eller i de første 4 månedene etter den andre dosen.
The fever rate in all eight studies was lower after the second dose than after the first dose.
I alle 8 studiene var bivirkningsfrekvensen av feber lavere etter den andre dosen enn etter første dose.
The second dose is intended for individuals who did not respond to the first dose for any reason.
Den andre dosen er ment for de som av en eller annen årsak ikke har respondert på den første dosen.
The second dose should be administered no later than 6 weeks before the onset of lay.
Den andre dosen skal ikke gis senere enn 6 uker før verpingen begynner.
The second dose should be administered no later than 6 weeks before the onset of lay.
Den andre dosen skal ikke gis senere enn 6 uker før verpingen starter.
The second dose should be given after an interval of at least three weeks after the first dose.
Den andre dosen skal gis minst tre uker etter den første dosen.
You must not breast-feed after being given simulect or up to 4 months after the second dose.
Du skal ikke amme etter at du har fått simulect eller i de første 4 månedene etter den andre dosen.
It is preferred that the second dose be administered within three months following the first dose.
Den andre dosen bør helst gis innen tre måneder etter første dose.
The frequency of vaccine-related adverse experiences after the second dose of ZOSTAVAX was generally similar to that seen with the first dose.
Frekvensen av vaksinerelaterte bivirkninger etter den andre dosen med ZOSTAVAX var generelt lik den som ble sett med den første dosen.

Results: 174, Time: 0.0281

Word by word translation


second
- andre sekund øyeblikk second ny
dose
- dose dosering dosen doser doseringen

"The second dose" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More