THE TIME IN NORWEGIAN

How to say "the time" in Norwegian

S Synonyms

Results: 4812, Time: 0.3173

Click norwegian translation to filter results
da når ofte tid til tide en tid tiden tidspunktet gangen klokken tiden inne klokkeslettet

Examples of using "The Time" in a sentence and their translations

When the time comes, i pray you die screaming!
Når tiden kommer, ber jeg om at du dør skrikende.
I knew it at the time, but i couldn't prove it.
Jeg visste det da, men jeg kunne ikke bevise det.
But the rest of the time, and believe me when i tell you.
Men resten av tiden, og tro meg når jeg sier at.
Is the time, frank.- for what?
Det er tiden, frank.
This is really not the time.
Nå er ikke tidspunktet.
He was already dead by the time you shot him.
Han var allerede død da du skjøt han.
You will be 40 by the time liam gets out of the house.
Du er 40 når liam flytter ut.
I miss the time we had together here in spain.
Jeg savner tiden vi hadde sammen i spania.
But by the time i was 17... i couldn't contain it anymore.
Men da jeg ble 17 kunne jeg ikke styre dem lenger.
This ain't the time to retire.
Dette er ikke tidspunktet.
It will still be plenty hot by the time we bounce it.
Det vil fortsatt være varmt når vi sender det videre.
Now marcus and the captain are looking into stabbing deaths around the time that she disappeared.
Marcus og overbetjenten sjekker knivdrap rundt tidspunktet hun forsvant.
I couldn't be in here all the time.
Jeg kunne ikke være her hele tiden.
I want to tell you about the time i almost died.
Jeg vil fortelle om da jeg nesten døde.
You're acting weirder than the time we saw pat benatar at starbucks.
Du er rarere enn den gangen vi så pat benatar på starbucks.
At least not by the time he's done with you.
I alle fall ikke når han er ferdig med deg.
Greene says it happens all the time.
Greene sier at det skjer hele tiden.
Yeah, and by the time you came back charlotte was already dead.
Og da du kom tilbake, var charlotte allerede død.
I let her take things all the time.
Jeg lar henne ofte ta ting.
It was the time that you knew about.
Det var den gangen du visste om.
Well... i know i may have seemed crazy at the time, but.
Jeg vet jeg kan ha virket gal på det tidspunktet, men.
You have been with us all the time.
Du har vært med oss hele tiden.
The time before, it was your husband.
Gangen før var det mannen din.
But by the time you find out the truth, it will be too late.
Men når du vet sannheten, er det for seint.
This ain't the time for your goddamn--.
Dette er ikke tidspunktet for.
Andy, this isn't the time.
Det passer ikke , andy.
This setting reminds me of the time we were in paris. 1903?
Dette minner meg om da vi var i paris. 1903?
We oughta go dancing all the time, doc.
Vi burde danse ofte, doc.
I will be 45 by the time i get out!
Jeg er 45 når jeg slipper ut.
Happens all the time now.
Sånt skjer ofte nå.

Results: 4812, Time: 0.3173

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"The time" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More