THE WAY IN NORWEGIAN

How to say "the way" in Norwegian

Results: 6756, Time: 0.3305

veien slik måten hvordan sånn på veien den måten an langt vei måte sånt på vei

Examples of The Way in a Sentence

Do you know the way to the airport?
Vet du veien til flyplassen?
But such is the way with children.
Men slik er veien med barn.
Maybe you see the man the way you want see the man.
Kanskje du ser en mann slik du vil se en mann.
I see the way you look at him.
Jeg ser måten du ser på ham på.
That's the way joe mackins kisses me.
Det er slik joe mackins kysser meg.
He's crazy.- is this the way to your apartment?
Er dette veien til leiligheten din?
I'm proud of the way you have been getting on.
Jeg er stolt over måten du har klart deg på.
You will only be in the way.
Du er bare i veien.
Why is the killer the way he is?
Hvorfor er morderen slik han er?
I see the way we used to be.
Jeg ser hvordan vi var.
It's not the way i want to see frankie anymore.
Det er ikke sånn jeg vil se frankie lenger.
Because i have seen the way you are with michael.
Jeg har sett hvordan du er med michael.
I don't want to be in the way.
Jeg vil ikke være i veien.
That's the way it should be, tarzan.
Det er slik det skal være, tarzan.
I just can't stand the way that mae and gooper are.
Jeg kan ikke fordra måten mae og gooper.
I'm not the way you see me.
Jeg er ikke slik du ser meg.
I guess somewhere along the way i must have switched units.
Jeg antar at et sted på veien må jeg ha byttet avdeling.
I think i preferred you the way you were before.
Jeg foretrekker deg sånn som du var før.
Now we're talking about the way you speak to my mother.
Vi snakker om måten du snakker til moren min.
Oh, it's not in the way.
Den er ikke i veien.
I have seen the way he talks to you.
Jeg har sett hvordan han snakker til deg.
I saw you on the way back.
Jeg så deg på veien tilbake.
I don't see you the way he sees you.
Jeg ser deg ikke slik han ser deg.
I don't like the way he said it.
Jeg liker ikke hvordan han sa det.
That's the way i handle it.
Det er den måten jeg håndterer det.
I see the way you take care of your city.
Jeg ser måten du tar deg av byen din.
But somewhere along the way, i forgot how to be your son.
Unnskyld, men et sted på veien glemte jeg å være din sønn.
That ain't the way i read scripture.
Det er ikke sånn jeg leser skriften.
Wayne the way i see it all this stuff is yours anyway.
Wayne sånn som jeg ser det så er alt dette ditt uansett.
But somewhere along the way, i grew legs, stood upright.
Men et sted på veien utviklet jeg bein, og reiste meg opp.

Results: 6756, Time: 0.3305

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


the way
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More