THE WAY IN NORWEGIAN

Translation of The Way in Norwegian

Results: 7404, Time: 0.1052

vei (1232) slik (1076) hvordan (585) sånn (506) måte (56) an (18) veien (2075) måten (825) på veien (102) den måten (35) veier (28) på vei (6) slike (4) sånt (3)

Examples of using The Way in a sentence and their translations

Slik

( so , such , the way )
Not the way i loved you.
Ikke slik jeg elsket deg.
Sex is never the way i dream it 's gonna be.
Sex er aldri slik jeg drømmer at det skal være.

Hvordan

( how )
The way i think you are.
Hvordan jeg tror du er.
And i know the way you think.
Og jeg vet hvordan du tenker.

Sånn

( like that , how , like this )
Treating you the way he did.
Behandle deg sånn som han gjorde.
I think i preferred you the way you were before.
Jeg foretrekker deg sånn som du var før.

Veien

( the way , the road , the path )
I am the way, the truth and the life.
Jeg er veien, sannheten og livet.
We can exist the way we were meant to.
Vi kan eksistere veien vi var ment til.
And the way i feel afterwards, the guilt.
Og måten jeg føler meg etterpå, skyldfølelsen.
And it 's the way they are not talking that 's unnatural.
Og det er måten de ikke snakker på som er unaturlig.

På veien

But somewhere along the way, i forgot how to be your son.
Unnskyld, men et sted på veien glemte jeg å være din sønn.
I believe in starting the way you mean to go on.
Jeg tror på å begynne på veien du akter å gå på.
Other sentence examples
But she was in the way.
Men hun var i veien.
I do not know the way.
Jeg vet ikke veien.
I like the way i was.
Jeg liker slik jeg var.
We are just in the way.
Vi er bare i veien.
Not the way i should.
Ikke slik jeg burde.
It was the way he said it.
Det var måten han sa det på.
And the way jill died.
Og måten jill døde.
Maxine did not learn to be the way she is from her father.
Maxine lærte ikke å være slik hun er fra faren sin.
He 's in the way.
Han er i veien.
I see the way your girls are.
Jeg ser hvordan jentene dine er.
This is the way you talk to me?
Dette er måten du snakker til meg?
I have never loved anyone the way i have loved you.
Jeg har aldri elsket noen slik jeg elsker deg.
Not the way he loves you.
Ikke sånn som han elsker deg.
I am not in the way.
Jeg er ikke i veien.
Not in the way you think.
Ikke på den måten du tror.
And i do not like the way you sound.
Og jeg liker ikke hvordan du høres ut.
You are always in the way.
Du er alltid i veien.
Håkan was a truck driver disappeared somewhere along the way.
Håkan var en lastebilsjåfør som forsvant et sted på veien.

Results: 7404, Time: 0.1052

Word by word translation


way
- måte vei slik sånn vis
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More