THE WHOLE IN NORWEGIAN

Translation of The Whole in Norwegian

Results: 4775, Time: 0.1524

The whole
en hel (29) heie (18) hele (3961) helheten (9) helt (33) et helt (10)

Examples of using The Whole in a sentence and their translations

En hel

And then remember we spent the whole day together? Right.
Så tilbrakte vi en hel dag sammen.
The whole world has seen on the internet.
Hadde en hel verden fått med seg på internett.

Heie

( all , the whole , cheering )
The whole country is.
HeIe Iandet er det.
Rickard, are you taking the whole chicken!
Rickard, skaI du ta heIe kyIIingen?- Det er sa godt!

Hele

( all , the whole , the entire )
The whole world thinks I am a terrorist.
Hele verden tror at jeg er en terrorist.
I bought the whole deal with Astrid and Charlotte.
Jeg kjøpte hele pakka med Astrid og Charlotte.

Helheten

( the big picture , the whole )
It makes the whole better then the parts.
Den gjør helheten bedre enn delene.
If it 's worth more than the whole.
For de er verdt mer enn helheten.
Other sentence examples
We do not have the whole day, Frank.
Vi har ikke hele dagen, Frank.
The whole court, the whole territory, is grateful.
HeIe retten, heIe territoriet, er takknemIige.
Yeah, there is the whole ending here.
Ja, det er en hel slutt her.
And you were here the whole time?
Og du var her hele tiden?
I can protect the whole group.
Jeg kan beskytte hele gruppen.
Gotten out of practice with the whole human thing.
Kommet helt ut av trening med å være menneske.
I would like to go for the whole weekend.
Jeg vil forsvinne en hel helg.
The whole thing is crazy!
Det er jo helt... Sprøtt!
The whole place is black with smoke!'.
HeIe stedet er svart av røyk.
Spent the whole weekend with her.
Vi var sammen en hel helg.
Well, you get the whole table to yourself.
Du får jo et helt bord for deg selv.
But it was not in Alarum the whole time?
Men det var ikke i Ålarum hele tiden?
Nothing goes through an evolutionary process alone or without direct benefit to the whole.
Ingenting går gjennom en utviklingsprosess alene eller uten direkte fordel for helheten.
She 's alone in the whole house.
Hun er alene, hun er alene i hele huset.
You just destroyed the whole experiment.
Du ödeIa heIe eksperimentet.
I kept everything exactly the same the whole time he was gone.
Jeg beholdt alt helt likt mens han var borte.
Remember that day when you brought the whole pig into the factory?
Husker du da du bar en hel gris inn på fabrikken?
I will give you in return the whole orchestra, fourorfive conductors.
I bytte gir jeg deg et helt orkester, 4-5 dirigenter.
Can not ignore the whole country.
Kan ikke ignorere et helt land.
She 's, like, ignoring the whole side of this bar.
Hun overser helt denne delen av bardisken.
The Memaris have been here the whole time.
Memariene har vært her hele tiden.
We had the whole floor in the Plaza.
Vi hadde fått en hel etasje på hotellet.

Results: 4775, Time: 0.1524

Word by word translation


whole
- hele helbredet whole helhet hel
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More