THE WORLD IN NORWEGIAN

How to say "the world" in Norwegian

Results: 7205, Time: 1.0493

verden hele verden jorden all verden jorderike en verden verdenen jorda jord

Examples of The World in a Sentence

Milosevic knows and the world now knows we will not tolerate racial genocide.
Milosevic, og verden, vet nå at vi ikke tolererer folkemord.
The most valuable object in the world is not here in the library.
Det mest verdifulle i hele verden er ikke her.
Where in the world are you, James?
Hvor i verden er du, James?
Laugh, and the world laughs with you.
Le, og verden ler med deg.
You will see the world some day.
Du får se hele verden en dag.
We are going around the world in 80 days! my God!
Vi skal jorden rundt på 80 dager.
Everything in the world which can be rented.
Alt som kan leies i hele verden.
Why in the world would don nacio need anyone like you?
Hvorfor i all verden skulle don nacio trenge en som deg?
Well, howard just flew around the world in three days.
Howard har fløyet jorden rundt på tre dager.
What is the world without music?
Hva er verden uten musikk?
What in the world are you bawling about?
Hvorfor i all verden gråter du?
And all the world wondered after the beast.".
Og all jorden undret sig og fulgte efter dyret.".
Petrov wants the world to see this.
Petrov vil at verden skal se dette.
You are looking at the world without time.
Du ser på en verden uten tid.
I loved him more than anything in the world.
Jeg elsket ham mer enn noe annet i hele verden.
How in the world could flynn possibly steal an atom bomb without anybody noticing?
Hvordan i all verden kan flynn stjele en atombombe uten at noen merker det?
I have seen the world created from sand and water.
Jeg har sett verden bli skapt fra sand og vann.
If the world was ending tomorrow, i would want to be with him.
Går jorden under i morgen, vil jeg være sammen med ham.
Were swallowed back into the world of paper and ink.
Monstrene ble oppslukt av en verden av papir og blekk.
As far away from the world as i could get you.
Så langt fra verdenen som jeg kunne få deg.
Years ago, superman came to my son, lex, and promised him the world.
Superman oppsøkte min sønn lex og lovet ham hele verden.
My world is the world of grand love and passionate romance, not grubby murders.
Min verden er en verden av romantikk, ikke skitne mord.
Where in the world have you been?
Hvor i all verden har du vært?
They sail off around the world together.
De seiler jorden rundt sammen.
The world or him?
Verden eller ham?
It's the world we're living in.
Det er verdenen vi lever i.
Yeah, more than anything in the world.
Ja, mer enn noe annet i hele verden.
Travel the world with my family... twice.
Reist jorda rundt med familien min.
Charles vane was my closest friend in the world.
Charles vane var min nærmeste venn i hele verden.
What in the world did you do at school today?
Hva i all verden gjorde du på skolen i dag?

Results: 7205, Time: 1.0493

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


the world
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More