THEIR IN NORWEGIAN

How to say "their" in Norwegian

S Synonyms

Results: 30560, Time: 0.0453

Click norwegian translation to filter results
deres sine sin sitt de dem

Examples of using "Their" in a sentence and their translations

It is their war, but your life.
Det er deres krig, men ditt liv.
Marty, you are their lobbyist.
Du er lobbyisten deres, marty.
Our children live with their children near boston and toronto.
Barna våre bor med sine barn i boston og toronto.
They both have their health, gods be good.
De har begge sin helse, guder være bra.
Klingons are so unusual in their reactions, aren't they?
Klingoner er så uvanlige i sine reaksjoner, er de ikke?
I'm their niece.
Jeg er deres niese.
Are never their own boss.
Aldri er sin egen sjef.
You're not their mother, but.
Du er ikke deres mor, men.
Five women gave their blood, their lives for this moment.
Fem kvinner ga sitt blod, sine liv for dette øyeblikket.
We have lost their signal, captain.
Vi har mistet sine signal, kaptein.
Now, catherine and caleb have placed their lives in our hands.
Catherine og caleb har lagt sitt liv i våre hender.
I'm not their queen, seth.
Jeg er ikke deres dronning, seth.
They have their own little world together.
De har sin egen lille verden sammen.
I love the moment of their death, when i am one with zardoz.
Jeg elsker øyeblikket de dør, når jeg er ett med zardoz.
Many brave warriors have given their lives in this war.
Mange modige krigere har gitt sine liv i denne krigen.
We let such babies die for their own good.
Vi lar slike babyer dø for sitt eget beste.
Donna, i know our kids aren't thinking about their futures.
Donna, jeg vet at våre barn er ikke tenker om sin framtid.
You're not returning their calls.
Ringer du dem ikke tilbake?
I do not betray my people or their children.
Jeg forråder ikke mitt folk eller deres barn.
And their signs are almost over.
Og de tegnene er nesten omme.
They love their sheepdogs.
De elsker fårehundene sine.
A mother and a father who misses their daughter.
En far og en mor som savner sin datter.
Their son, peter. my daughters, margot and anne. hello, anne.
Deres sønn peter, og døtrene mine margot og anne.
Their country.
Sitt land.
Steve planned landvetter, and i know where tommy was hiding their stuff.
Steve planla landvetter, og jeg vet hvor tommy gjemmer sakene sine.
They like to bury their dead on asteroids.
De liker å begrave de døde på asteroider.
If we clear their names, maybe we can finally get some answers.
Hvis vi renvasker dem, kan vi kanskje endelig få noen svar.
Their names were christy and alice, and they wanna have drinks tonight.
De het christy og alice og de vil ta noen drinker i kveld.
I know our worlds have had their differences.
Jeg vet at våre verdener har hatt sine konflikter.
That they take their own lives.
At de tar sitt eget liv.

Results: 30560, Time: 0.0453

SYNONYMS

S Synonyms of "their"


were they
people
sit
thereof
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More