Translation of "them" in Norwegian

Results: 79470, Time: 0.1015

dem de

Examples of Them in a Sentence

One of them is marcus licinius crassus.
En av dem er marcus licinius crassus.
I don't read them.
Jeg leser dem ikke.
Do you have them with you?
Har du de med deg?
I didn't steal them, dennis.
Jeg stjal dem ikke, dennis.
I don't want them to see this.
Jeg vil ikke at de skal se dette.
I have found them, sir.
Jeg fant dem, sir.
I want them to know I'm here.
Jeg vil at de skal vite jeg er her.
I have lost them, jim.
Jeg har mistet dem, jim.
Love them shoes, girl.
Elsker de skoene, jente.
We wouldn't want them to think we're not happy.
Vi vil ikke at de skal tro at vi ikke er lykkelige.
Among them is lorenzo michael murphy odone.
Blant dem er lorenzo michael murphy odone.
They killed them, michael.
De drepte dem, michael.
I don't want them bleeding for stannis baratheon either.
Jeg vil ikke at de skal blø for stannis baratheon heller.
How can you expect them to understand your objectives?
Hvordan kan du forvente at de skal forstå dine mål?
Hugo found them in Bennigan's.
Hugo fant dem i bennigans.
I don't want them to have access to the bridge.
Jeg vil ikke at de har tilgang til broen.
Jojen and meera, free them.
Jojen og meera, befri dem.
And them shoes?
Og de skoene?
Grumkins and snarks," you called them.
Grumlefinker og snarker, kalte du dem.
But you didn't kill them.
Men du drepte dem ikke.
I just told them the good news, and and.
Jeg fortalte dem de gode nyhetene, og.
Ben and maggie-- we need them.
Ben og maggie, vi trenger dem.
I don't want them to grow up without a father.
Jeg vil ikke at de skal vokse opp uten far.
We didn't sleep them first four weeks sonny was missing.
Vi sov ikke de første fire ukene sonny var savnet.
You can't stop them.
Du kan ikke stoppe dem.
You're one of them, aren't you?
Du er ikke en av de, er du?
I had you and them.
Jeg hadde deg og dem.
No, not them.
Nei, ikke de.
I can't remember them.
Jeg kan ikke huske dem.
I sold them.
Jeg solgte de.

Results: 79470, Time: 0.1015

TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More