THERE IS IN NORWEGIAN

How to say "there is" in Norwegian

Results: 9574, Time: 0.3038

det er det finnes der er det foreligger det blir vi har det ligger det står det fins det var fins det var det det fantes der var det ble

Examples of There Is in a Sentence

Thack, there is a lady here.
Thack, det er en dame her.
And god willing, there is an innocent new life.
Og at det finnes et uskyldig nytt liv.
There is a message from sucre.
Det er en beskjed fra sucre.
There is no us!
Der er ikke noe"oss"!
I truly believe that there is an entire.
Jeg tror virkelig at det finnes et helt.
But there is a man here who can.
Men det er en mann her som kan.
There is no clinical experience with coaprovel in patients with hepatic impairment.
Det foreligger ingen klinisk erfaring med coaprovel hos pasienter med nedsatt leverfunksjon.
That there is grady and wade.
Det der er grady og wade.
There is no"us", malcolm.
Det finnes ingen"oss", malcolm.
There is something you don't know.
Det er noe du ikke vet.
Okay, there is the cervix and the uterus.
Ok, der er livmorhalsen og livmoren.
There is no clinical experience with ifirmacombi in patients with hepatic impairment.
Det foreligger ingen klinisk erfaring med ifirmacombi hos pasienter med nedsatt leverfunksjon.
There is a pigeon in our house!
Det er en due i huset vårt!
If there is a war, we must choose sides carefully.
Om det blir krig må vi velge side med omhu.
There is no dana, only zuul.
Det finnes ingen dana, bare zuul.
There is no clinical experience with karvezide in patients with hepatic impairment.
Det foreligger ingen klinisk erfaring med karvezide hos pasienter med nedsatt leverfunksjon.
A condition where there is too much acid in the body.
En tilstand hvor det blir for mye syre i kroppen.
Yeah, okay, there is it.
Ja... der er det.
There is something you could do.
Det er noe du kan gjøre.
There is a problem.
Vi har et problem.
I don't believe there is any diplomatic option.
Jeg tror ikke at det finnes en diplomatisk mulighet.
There is no permanent tissue damage.
Det blir ingen permanente skader.
What if there is something in it janne says?
Tenk om det ligger noe i det janne sier?
But there is another story, one you have not yet seen.
Men det finnes en annen historie, en du ennå ikke har sett.
There is not even a radio.
Vi har ikke radio engang.
There is not enough water presure.
Der er ikke nok trykk på vannet!
There is no clinical experience with vokanamet in patients with hepatic impariment.
Det foreligger ingen klinisk erfaring med vokanamet hos pasienter med nedsatt leverfunksjon.
There is a situation in rostov.
Det er en situasjon i rostov.
There is something you should know.
Det er noe du bør vite.
There is no medicine, water, or food.
Vi har verken medisiner, mat eller vann.

Results: 9574, Time: 0.3038

PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


there is
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More