THEY COULD HAVE IN NORWEGIAN

How to say they could have in Norwegian

S Synonyms

Results: 112, Time: 0.1059

English-norwegian dictionary

Examples of using They Could Have in a sentence and their translations

They could have.
You mean they could have been taken prisoner?
Du mener de kan ha blitt tatt til fange?
Worst they could have done is tore me up a little.
Det verste de kunne ha gjort er å rufse meg til litt.
If they got charlie, they could have the four other soldiers.
Hvis de tok charlie, kan de ha de fire andre soldatene.
They could have been demons all the time.
De kan ha vært demoner hele tiden.
It does if they could have gotten out.
Det gjør det, hvis de kunne ha sluppet ut.
Or... they could have killed him to protect her.
Eller så kan de ha drept ham for å beskytte henne.
They could have entered directly through the sewers.
Ja de kan ha kommet inn gjennom kloakken.
They could have blown up the well.
De kunne ha blåst opp brønnen.
They're not my children, but they could have been.
De er ikke mine barn, men de kunne ha vært det.
They could have stopped here.
De kan ha stoppet her.
Claire they could have been petty.
De kunne ha vært smålige.
You think they could have wiped out birth records?
Tror du de kan ha slettet fødselsjournaler?
When they could have saved my mother from being swallowed alive?
De kunne ha reddet min mor fra å svelges levende.
I wonder if they could have been modified to release it.
Jeg lurer på om de kan ha blitt modifisert til å frigi den i stedet?
They could have left traps in her.
De kan ha etterlatt feller i henne.
They could have killed us, sir.
De kunne ha drept oss, sir.
They could have killed her!
De kunne ha drept henne!
They could have been hired by anyone for any reason.
De kan ha blitt ansatt av hvem som helst av hvilken som helst grunn.
They could have come home.
De kunne ha kommet hjem.
They could have transferred from the killer's boot.
De kan ha kommet fra drapsmannens støvel.
They could have my baby.
De kan ha jenta mi.
They could have been cleaned by wind.
De kunne ha blitt renset av vinden.
They could have done that.
De kunne ha gjort det.
They could have let it out.
De kan ha sluppet den ut.
They could have brought rosie there after Bennet's apartment.
De kan ha bragt rosie dit fra bennets leilighet.
They could have killed you.
De kunne ha drept deg.
They could have a sleepover instead.
Jeg sa at de kan ha nattegjester.
They could have killed him.
De kunne ha drept ham!
They could have said the same thing about donnie.
De kunne ha sagt det samme om donnie.

Results: 112, Time: 0.1059

"They could have" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More