THEY SENT ME IN NORWEGIAN

How to say they sent me in Norwegian

S Synonyms

Results: 84, Time: 0.0982

English-norwegian dictionary

Examples of using They Sent Me in a sentence and their translations

I guess they sent me the upstairs key.
Jeg tror de sendte meg nøkkelen til annen etasje.
I think they sent me to the wrong place.
Jeg tror de har sendt meg til feil... sted.
And they sent me there.
Og de sendte meg dit.
There is a reason why they sent me.
Det er grunn for at de har sendt meg.
I remember that they sent me into the maze.
Jeg husker at de sendte meg inn i labyrinten.
They sent me some code tonight.
They sent me out here!
De sendte meg ut hit!
And they sent me here.
Og de sendte meg hit.
They sent me a copy.
De har sendt meg en kopi.
They sent me there to die.
De sendte meg dit for å dø.
They sent me home.
They sent me over from the hospital's nursing school.
De sendte meg fra sykehusets sykepleierskole.
They sent me over here to work with you.
De sendte meg hit for å jobbe med dere.
For my country, i left my country... and killed wherever they sent me.
Jeg forlot landet mitt og drepte hvor enn de sendte meg.
They sent me to santa clara to bring her back.
De sendte meg til santa clara for å hente henne.
They sent me to hell.
De sendte meg til helvete.
They sent me back with new dispatches for major marrett.
De sendte meg tilbake med nye rapporter til major marrett.
They sent me to save you.
De sendte meg for å redde deg.
They sent me her face.
De sendte meg ansiktet hennes.
Then they sent me those pictures of him with that woman.
sendte de meg de bildene.
Last year they sent me to dubai.
L fjor sendte de meg til dubai.
Awhile ago they sent me to check out this place.
For en stund siden... sendte de meg for å sjekke opp dette stedet.
They sent me from.
De ba meg komme hit!
They sent me away till morning.
Nextron's buying out ferrugia chocolate, so they sent me in to close the deal.
Nextron kjøper ut ferrugia chocolate, så de sendte meg for å få avtalen i havn.
And took away my special formula. then they sent me down to live with a... family!
Og tok det spesielle middelet mitt, før de sendte meg ned for å leve sammen med en familie!
They sent me two reflection vests, so i thought you might want one.
De har sendt meg to refleksvester, så jeg tenkte du ville ha en.
One of the reasons they sent me here was to lower the prisoner attrition rate.
En av grunnene til at de sendte meg hit var å stanse netslitningen av fangene.
I almost finished this before they sent me back to work, and i forgot about it.
Var nesten ferdig med denne før de sendte meg på jobb, og jeg glemte den.-Hva er det?
I asked hai-qing what the hand wanted with the pier, and then they sent me a box.
Jeg spurte hai-qing hva hånden ville med piren, og de sendte meg en eske.

Results: 84, Time: 0.0982

TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More