THEY WILL IN NORWEGIAN

Translation of They will in Norwegian

Results: 4532, Time: 0.1695

They will
de ville de vii de νil de vil de skal de kommer de får de kan de gjør de tar ville de dem vil de skulle dem skal

Examples of using They will in a sentence and their translations

Cochise, they will kill you.
Cochise, de vil drepe deg.
Some are afraid they will threaten our Norwegian values.
Noen er redde for at de skal true våre norske verdier.
I think they will kill us all. Kill?
Jeg tror de vil drepe oss alle?
The property investors have not confirmed that they will agree to the demands.
Vi vet ikke om de kommer til å gå med på kravene.
This is normal, they will not harm you.
Dette er normalt, de vil ikke skade deg.
And they will be our friends?
Og de skal være våre venner?
Then they will know before we send out the press release.
de får vite det før det kommer ut.
Do you think they will be strong enough?
Tror du de vil være sterke nok?
Do you think they will return?
Tror du de kommer tilbake?
You do not know what they will do to you.".
Du vet ikke hva de skal gjøre med deg.".
They will then in a few weeks.
De kommer altså innen noen uker.
It means they will die soon.
Det betyr at de skal dø snart.
They will never see that form.
De får ikke se skjemaet.
They said, they will start with my family.
De sa at de vil begynne med min familie.
Put it down!- They will hear you.
Hold opp, de kan høre deg.
They will rest at the dunes of Saladar.
De kan hvile ved sanddynene i kveld.
What do you think they will do once they hear of my death?
Hva tror du at de gjør når de får høre om min død?
They will never be heard from again. But.
De kommer ikke til å høre fra seg igjen.
What do they think they will find in this hellhole?
Hva tror de at de skal finne i dette hølet?
Or they will kill you.
Eller de vil drepe deg.
They will never catch the Wolfman.
De får aldri tak i Wolfman.
Maybe they will help us.
Kanskje de kan hjelpe oss.
They will see the torment approaching and wish that they had sought guidance!
Og de får se straffen! Hadde de bare vært på rett vei!
Please, we are Christians, they will kill us!
Vær så snill, vi er kristne, de skal drepe oss!
They will not.
De gjør de ikke.
They will kill her.
De vil drepe henne.
Do you know what they will do to us?
Er du klar over hva de kommer til å gjøre med oss?
But they will never let you stay.
Men de viI aIdri Ia deg bIi.
They will not attack me because they love and fear me.
De vil ikke angripe meg fordi de elsker og frykter meg.
I do not know where they will stay now.
Jeg vet ikke hvor de skal bo nå.

Results: 4532, Time: 0.1695

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More