THINGS AT ONCE IN NORWEGIAN

How to say things at once in Norwegian

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.1497

Examples of using Things At Once in a sentence and their translations

What, you can not do two things at once?
Kan du ikke gjøre to ting samtidig? barbere meg og runke?
You will have to do two things at once.
Du må gjore to ting på en gang.
She can not focus on two things at once.
Hun kan ikke fokusere på to ting samtidig.
Things at once?

I do not like doing two things at once.
Jeg vil ikke gjøre to ting samtidig.
Who ever said you can not do two great things at once?
Hvem har sagt man ikke kan gjøre to morsomme ting på en gang?
Doing several things at once.
Det er å gjøre flere ting samtidig.
What, i can not do two things at once?
Kan jeg ikke gjøre to ting samtidig?
And i am sure when he typed it up, it was in the middle of the night and he was trying to do three things at once.
Han skrev det sikkert midt på natten, og han gjorde nok flere ting samtidig.
Can not we, in this post james franco world, be all things at once?
Kan vi ikke, i denne post-james franco- verden, være alle ting på en gang?
As marvelous as i am, i can not do two things at once and do them good, so excuse me a split second.
Damer og herrer, så god som jeg er, kan jeg ikke gjøre to ting samtidig, og gjøre dem godt, så unnskyld meg et øyeblikk.
Here, practise doing two things at once.
Her, øv på å gjøre to ting av gangen.
You clearly managed to do 2 things at once.
De har tydelig lykkes i å gjøre to ting på en gang.
I insist you return my things at once.
Jeg insisterer på at du returnerer mine ting nå.
Since when can not i do two things at once?
Tror du ikke jeg kan gjøre mer enn én ting av gangen?
Being able to do two things at once is a big part of success.
For å lykkes i livet, må man kunne gjøre to ting på én gang.
I honestly did not understand how she could do so many things at once.
Jeg skjønte ikke hvordan hun kunne gjøre så mye samtidig.
Show a lot of things happening at once.
Vise masse ting som skjer samtidig.
For him to break the record, a hundred things have to go right all at once.
For å sette rekord, må hundre ting klaffe på en gang.
Do you tackle the whole thing at once or divide it into small.
Prøver du å løse alt på en gang, eller deler du det opp i små.
Put those things down at once!
Sett dem ned med en gang!
Not all at once, but several things at a time.
Ofte flere ting på en gang.
Gee whiz, so many things happening all at once.
Jøss, det skjer så mye på en gang.
Now, this thing shoots five times, sometimes all at once.
Disse sakene skyter fem ganger, noen ganger alt på en gang.
Every awful thing she would ever said to me all at once.
Da jeg slo henne, kunne jeg bare høre ali kritisere meg, alt det forferdelige hun har sagt til meg, alt på en gang.
I have never had so many things inserted into so many parts of my body at once.
Jeg har aldri hatt så mye inni så mange deler av kroppen min samtidig.
We have to do things my way at least every once in a while.
Vi må gjøre det på min måte av og til.
Speaking of which, i took the liberty of jotting down a few things i think everybody should do at least once in their life.
Apropos det, jeg tok meg friheten til å rable ned et par ting alle bør prøve iallfall en gang i livet.
Maybe it 's just sometimes you say two things at once.
Når du sier to ting, vet jeg ikke hvor du vil.

Results: 30, Time: 0.1497

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "things at once"


"Things at once" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More