THINK I KNOW WHAT IN NORWEGIAN

How to say think i know what in Norwegian

Results: 59, Time: 0.0571

English-norwegian dictionary

Examples of using Think I Know What in a sentence and their translations

I think i know what they're doing.
Jeg tror jeg vet hva de gjør.
I think i know what it is.
Jeg tror jeg vet hva det er.
I think i know what happened last night, walt.
Jeg tror jeg vet hva som skjedde i går, walt.
I think i know what it was.
Jeg tror jeg vet hva det var.
I think i know what you know i know.
Jeg tror jeg vet hva du vet jeg vet.
I think i know what you mean.
Jeg tror jeg vet hva du mener.
I think i know what you're capable of.
Jeg tror jeg vet hva du er i stand til.
I think i know what i want.
Jeg tror jeg vet hva jeg vil ha.
I think i know what you're talking about.
Z, jeg tror jeg vet hva du snakket om.
I think i know what you want.
Jeg tror jeg vet hva du ønsker.
I think i know what the captain is talking about.
Jeg tror jeg vet hva kapteinen snakker om.
I think i know what i am now.
Jeg tror jeg vet hva jeg er nå.
I think i know what this is.
Jeg tror jeg vet hva dette er.
I think i know what this means.
Jeg tror jeg vet hva dette betyr.
I think i know what the problem is.
Jeg tror jeg vet hva problemet er.
I think i know what we can use to kill savage.
Jeg tror jeg vet hva vi kan bruke for drepe savage.
I think i know what you mean.
Jeg tror jeg vet hva du mener.
I think i know what you're doing.
Jeg tror jeg vet hva du gjør.
I think i know what you're thinking.
Jeg tror jeg vet hva du tenker.
I think i know what's going on.
Jeg tror jeg vet hva som foregår.
I think i know what you mean, bill.
Jeg tror jeg skjønner hva du mener, bill.
I think i know what it is that is left for me to do.
Jeg tror at jeg vet hva jeg må gjøre.
I think i know what happened to you.
Jeg tror at jeg vet hva hendte deg.
And i think i know what you're going to say.
Jeg tror at jeg vet hva du skal si.
I think i know what's going on.
Jeg trorjeg vet hva som skjer.
I think i know what she looks like.
Jeg tror jeg vet hvordan hun ser ut.".
Brandy, i think i know what I'm supposed to know now.
Brandy, jeg tror jeg vet det jeg skal vite nå.
I think i know what's going on here.
Jeg tror jeg vet hva som foregår.
Honey, i think i know what's wrong.
Jeg tror jeg vet hvor feilen ligger.
I think i know what is it.
Jeg tror jeg vet hva det kan være.

Results: 59, Time: 0.0571

TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More