THIS IN NORWEGIAN

Translation of This in Norwegian

Results: 233824, Time: 0.1274

denne den her slik slikt slike

Examples of using This in a sentence and their translations

And this nora, she died?
Og denne nora, hun døde?
He 's an innocent in this world, is not he?
Han er uskyldig i denne verden, er han ikke?
I got this from the repple-depple in st-lo.
Jeg fikk den fra repple-depple i st-lo.
Is this from you or the office?
Er den fra deg eller kontoret?
People in this house do not eat breakfast.
Folk her i huset spiser ikke frokost.
Who is this ingrid svenson?
Hvem er denne ingrid svenson?
This is the world now.
Slik er verden nå.
Shiva, this is my mom, martha.
Shiva, her er min mamma martha.
Hey, we gotta find this guy, robert nkomo morel.
Hei, vi må finne denne fyren, robert nkomo morel.
But this is my masterpiece.
Men den er mesterverket mitt.
I owe this man my life, father.
Jeg skylder den mannen livet mitt, far.
I know this because i am a cop.
Jeg vet om slikt, fordi jeg er politi.
She thinks we are playing this is your life.
Hun tror vi leker her er ditt liv.
Have you found this, señor hontar?
Har du funnet denne, señor hontar?
No fish with this colour in norway.
Ikke fisk med slik farge i norge.
In this case, patients should be monitored for liver impairment.
I slike tilfeller bør pasientene overvåkes for nedsatt leverfunksjon.
This is from pablo.
Den er fra pablo.
How do you do this to someone?
Hvordan gjør du slikt mot noen?
Jamie palamino, this is my gift to you.
Jamie palamino, her er min gave til deg.
And this dag lundmark is an alcoholic?
Og denne dag lundmark er alkoholiker?
If you do this, you can see all of his photos.
Om du gjør slik, kan du se alle bildene hans.
And you ai not done this job for a long old time, mate.
Og du har ikke gjort slikt arbeid på lang tid, kompis.
No, it 's not this.
Nei, det er ikke slik.
In this case, patients should be monitored for liver impairment.
I slike tilfeller bør pasientene overvåkes for nedsatt leverfunksjon.
But in this movie, i do not have a car.
Men i denne filmen har jeg ikke en bil.
I thought you loved this car.
Jeg trodde du elsket den bilen.
This morning, today we start with a story.
Denne morgenen starter vi.
You will not find work in this town, but okay.
Du finner ikke arbeid her i byen, men ok.
This is our world, belle.
Slik er vår verden, belle.
In this metaphor, yes, we are the acrobat.
Ja, i denne metaforen er vi akrobaten.

Results: 233824, Time: 0.1274

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More