THOSE TWO MEN IN NORWEGIAN

How to say those two men in Norwegian

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.0511

Examples of using Those Two Men in a sentence and their translations

You hurt those two men, and you were going to kill me.
Du såret de to mennene, og du skulle drepe meg.
I wonder who those two men could have been?
Jeg undres hvem de to mennene var?
The person who killed those two men seems to have one, too.
Den som drepte de to mennene har også det.
Those two men.

You take those two men.
Ta med deg de to mennene.
The quiet, conservative life, and the life of those two men.
Det stille, konservative livet og livet til disse to mennene.
Those two men have come to kill us!
De mennene er kommet for å drepe oss!
This is none of my business and i would have never brought this up but to hear those two men laughing about you.
Dette er ikke min sak, og jeg ville aldri ha nevnt det, men å høre de to mennene le av deg.
Fortunately those two men.
Heldigvis var de to.
What happened to those two men?
Jeg sendte to menn etter deg. hva skjedde med dem?
Those two men just picked him up.
To menn har hentet ham.
Pick up those two men in the water.
Plukk opp de to i vannet.
And then you are going to tell me where those other two men are.
Og da skal du si meg hvor de to andre mennene er.
And sure enough, when i walked outside those two young men started firing on me.
Og ganske så sikkert, da jeg gikk utenfor begynte de to unge mennene å skyte på meg.
Two men died saving those little books... from a sinking submarine.
To menn omkom da de reddet bøkene fra en synkende ubåt.
Said two men of those that feared god whom god had blessed,' enter against them the gate!
Da sa to menn av dem som fryktet gud og som gud hadde vist nåde:« dra mot dem gjennom porten!
Said two men of those that feared god whom god had blessed,' enter against them the gate!
Da sa to menn av dem som fryktet gud og som gud hadde vist nåde:« dra mot dem gjennom porten!
John, i am empowering you and your men to bring back those two.
John, du og dine menn har fullmakt til å hente de to.
Said two men from among those who were godfearing and whom allah had blessed:‘ go at them by the gate!
Da sa to menn av dem som fryktet gud og som gud hadde vist nåde:« dra mot dem gjennom porten!
Said two men from among those who were godfearing and whom allah had blessed:‘ go at them by the gate!
Da sa to menn av dem som fryktet gud og som gud hadde vist nåde:« dra mot dem gjennom porten!
Two men of those who feared, but whom god had blessed, said,“ go at them by the gate; and when you
Da sa to menn av dem som fryktet gud og som gud hadde vist nåde:« dra mot dem gjennom porten! når
Those two chairs are the old man 's bed.
De to stolene er den gamle mannens seng.
Those two men you saved are gonna be just fine.
De to du reddet, blir friske igjen.
So you have worked with those two men? we did.
Så dere har jobbet med de to?
Those two men you are saying are horse thieves are our kin.
De to du anklager for hestetyveri er slektninger av oss.
There has not been a word exchanged between those two men in my hospital that i have not heard.
De to har ikke vekslet et ord i mitt sykehus som jeg ikke har hørt.
This so called preacher and those two men belong to a gang that are going to lead your wagon train into an ambush.
Denne såkalte presten og de to der vil føre dere i et bakhold.
Those two vital young men, for instance.
Slik som disse to vitale mennene.
We will seem like cave men fighting with sticks once those two freaks bind together.
Vi vil ligne hulemenn med kjepper når de to finner sammen.
All i have to do is tell ocaño that the men who stole the gold were those two.
Men jeg forteller bare ocaño at det var de to som stjal gullet.

Results: 30, Time: 0.0511

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "those two men"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More