THOU IN NORWEGIAN

Translation of Thou in Norwegian

Results: 7774, Time: 0.0419

Examples of using Thou in a sentence and their translations

David, wilt thou have this woman to thy wedded wife?
David, vil du ha denne kvinne til din ektevidde hustru?
Two thou.
To tus.
They will question thee, as though thou art well-informed of it.
De spør deg som om du skulle være underrettet om den.
They will question thee, as though thou art well-informed of it.
De spør deg som om du skulle være underrettet om den.
Or deemest thou that most of them hear or understand?
Eller mener du at de fleste av dem hører og forstår?
So turn thou away from them, and wait; they too are waiting.
Så vend deg bort fra dem og vent.
Nay, but god do thou serve; and be thou among the thankful!
Nei. gud skal du tjene, og vis takknemlighet!
So turn thou away from them!
Så vend deg bort fra dem!
Now dost thou see any remnant of them?
Ser du vel noe igjen av dem?
Tell me, thou villain, where is my son lucentio?
Si meg, din skurk, hvor er min sønn lucentio?
So turn thou away from them, and wait; they too are waiting.
Så vend deg bort fra dem og vent.
Wait thou then; verily they also are waiting.
vær på vakt! de er også på vakt.
Wherefore obey not thou the beliers!
Hør ikke etter dem som fornekter!
Nay, but god do thou serve; and be thou among the thankful!
Nei. gud skal du tjene, og vis takknemlighet!
So turn thou away from them!
Så vend deg bort fra dem!
Now dost thou see any remnant of them?
Ser du vel noe igjen av dem?
Hast thou eyes of flesh? or seest thou as man seeth?
Har du menneskeøine, eller ser du således som et menneske ser?
If thou faint in the day of adversity, thy strength is small.
Viser du dig motløs på trengselens dag, så er din kraft ringe.
Hast thou seen him who dissuadeth.
Du har vel sett ham som forbyr.
Then be thou jocund.
Så vær da munter.
Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb.
Velsignet er du blant kvinner og velsignet er ditt livs frukt, jesus.
Wait thou then; verily they also are waiting.
vær på vakt! de er også på vakt.
Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb.
Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt morsliv.
Hast thou eyes of flesh? or seest thou as man seeth?
Har du menneskeøine, eller ser du således som et menneske ser?
If thou faint in the day of adversity, thy strength is small.
Viser du dig motløs på trengselens dag, så er din kraft ringe.
But those thou dost think'st thou dost overthrow die not, poor death.
Men de du tror du har beseiret dør ikke, stakkars død.
Why ever wast thou lovely in my eyes?
Hvorfor var du deilig å se på?
Turn thou to me, and be gracious to me, lord,
Herre, vend ditt nadige ansikt mot meg...".
Hast thou seen him who dissuadeth.
Du har vel sett ham som forbyr.
Save thou the child, so we may all be safe.
Redd barnet ditt, bare vi er trygge.

Results: 7774, Time: 0.0419

See also


S Synonyms of "thou"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More