THOU IN NORWEGIAN

How to say "thou" in Norwegian

Results: 3820, Time: 0.1634

du da dig

Examples of using "Thou" in a sentence and their translations

Another warning thou shalt not receive.
Enda en advarsel de ikke skal få.
David, wilt thou have this woman to thy wedded wife?
David, vil du ha denne kvinne til din ektevidde hustru?
Said he,'Go thou forth from it, despised and banished.
Han sa:«Kom deg ut, foraktet og forvist!
They will question thee, as though thou art well-informed of it.
De spør deg som om du skulle være underrettet om den.
Or dost thou ask them for tribute?
Har du vel forlangt lønn av dem?
Sophia! wherefore art thou, my sweet Sophia?
Hvorfor er du min søte Sophia?
So turn thou away from them, and wait; they too are waiting.
Så vend deg bort fra dem og vent.
So turn thou from them for a while,
Snu deg vekk fra dem inntil videre,
Nay, but god do thou serve; and be thou among the thankful.
Nei. gud skal du tjene, og vis takknemlighet!
So turn thou away from them.
Så vend deg bort fra dem!
Now dost thou see any remnant of them?
Ser du vel noe igjen av dem?
Surely in the day thou hast long business.
Om dagen har du meget som opptar deg.
And rely thou upon the mighty, the merciful.
Forlat deg på den mektige, den nåderike,
Wherefore turn aside thou from them, and await; verily they are awaiting.
Så vend deg bort fra dem og vent.
So turn thou aside from them for a season.
Snu deg vekk fra dem inntil videre,
Wait thou then; verily they also are waiting.
vær på vakt! de er også på vakt.
So turn away thou from them, not thou art blameworthy.
Så vend deg bort fra dem, og du vil ikke bli bebreidet,
Wherefore obey not thou the beliers.
Hør ikke etter dem som fornekter!
Bethinkest thou him who forbiddeth,
Du har vel sett ham som forbyr.
Hast thou eyes of flesh? or seest thou as man seeth?
Har du menneskeøine, eller ser du således som et menneske ser?
If thou faint in the day of adversity, thy strength is small.
Viser du dig motløs på trengselens dag, så er din kraft ringe.
So go thou and thy lord and fight!
du, og din herre, og kjemp!
But ah! thou soul at peace!
Du sjel, som har ro og harmoni,
Hast thou seen him who dissuadeth.
Du har vel sett ham som forbyr.
Then be thou jocund.
Så vær da munter.
So turn thou away from them for a little while,
Snu deg vekk fra dem inntil videre,
Thou honey-making thing"?
Og glem ditt honningåk"?
Why ever wast thou lovely in my eyes?
Hvorfor var du deilig å se på?
Go thou and sin no more," jesus said.
bort, og synd ikke mere," sa jesus.
Save thou the child, so we may all be safe.
Redd barnet ditt, bare vi er trygge.

Results: 3820, Time: 0.1634

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Thou" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More