TIME YOU CRIED IN NORWEGIAN

How to say time you cried in Norwegian

Results: 30, Time: 0.0758

Examples of using Time You Cried in a sentence and their translations

Last time you cried.
What was it over, the last time you cried?
Hvorfor gråt du forrige gang du gråt?
So the next time you cried, i got a glass of cold water and stood over the crib and said," this is a glass of cold water.
Så neste gang du gråt tok jeg et glass kaldt vann og sto over krybben og sa:" dette er et glass kaldt vann.
Every time you cry, buttinger win.
Hver gang du gråter, vinner buttinger.

Mom said you cried last time.
Mor sa du gråt forrige gang.
And all the time you came crying home to me?
Og alle gangene du kom gråtende? hans andre kvinner.
Cos last time you started crying and had to leave the starbucks.
For sist gang begynte du å gråte og måtte dra fra starbucks.
So the first time you are crying, the second, you are pissed off.
Første gang gråter du, andre gang er du forbannet.
When you were crying on my lap, every time you asked me, she 's been dead the whole time.
Da du gråt ut hos meg og hver gang du spurte, var hun død.
Remember that time when we made love and you cried in my arms?
Husker du da vi elsket, og du gråt i armene mine?
Well, did I... did i cry last time you left?
Gråt jeg forrige gang du dro?
But the next time you choke on a super ball, do not come crying to me.
Men neste gang du kveles av en tyggis, så ikke kom til meg.
Why are you crying all the time?
Hvorfor gråter du hele tiden?
I remember you crying all the time.
At du gråt hele tiden.
You do not have time for crying.
Du har ikke tid til å gråte.
It makes me sick to think of all the time she wasted crying over you.
Det gjør meg syk å tenke på all den tiden hun kastet bort med å skrike over deg.
You fall over and cry all the time.
Du ramler og gråter hele tiden.
Will you not from this time cry to me,' my father, you are the guide of my youth?'.
Har du ikke nettop nu ropt til mig: min far, du er min ungdoms venn?
Will you not from this time cry to me,' my father, you are the guide of my youth?'.
Har du ikke nettop nu ropt til mig: min far, du er min ungdoms venn?
I looked over at you and you were just crying the whole time.
Jeg så på deg, og du gråt hele tiden.
That first time when you stood here alone... why did you cry? will you tell me now?
Første gangen, da du sto her alene, hvorfor gråt du?
I could watch you play that last scene a thousand times, cry every time.
Jeg kan se deg spille den siste scenen 1000 ganger og gråte hver gang.
You must not give him your breast every time he cries.
Du må ikke gi han brystet hver gang han gråter.
You are flexible on salary, you are willing to compromise, you are not gonna cry this time.
Du skal ikke gråte denne gangen.
The second time you cried is when you left.
Den andre gangen var da du flyttet hjemmefra.
Every time i make a sale, you go crying to paula.
Hver gang jeg selger, går du til paula.
In the time of their trouble, when they cried to you, you heard from heaven; and according to your manifold mercies you gave them saviors who saved them out of the hand of their adversaries.
Da gav du dem i deres fienders hånd, og de plaget dem; men når de i sin nød ropte til dig, hørte du det fra himmelen, og i din store barmhjertighet gav du dem frelsere, som utfridde dem av deres fienders hånd.
Last time you started crying.
Du begynte å grine.
When was the last time you had a woman who was not crying or wanting payment?
Når hadde du sist en kvinne som ikke gråt eller ville ha betalt?
No one 's ever gonna shag you if you cry all the time.
Ingen knuller deg hvis du bare gråter.

Results: 30, Time: 0.0758

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More