TIRED OF LIVING IN NORWEGIAN

Translation of Tired Of Living in Norwegian

Results: 51, Time: 0.1179

Tired of living
lei av livet (3)

Examples of using Tired Of Living in a sentence and their translations

Lei av livet
Tell me, are you tired of living, or just plain stupid?
Er du lei av livet eller bare dum?
Are you tired of living or just plain crazy?
Er du lei av livet eller bare gal?
Trett av å leve
I am tired of living.
Jeg er trett av å leve.
I am tired of living my life locked up.
Jeg er trett av å leve livet mitt innelåst.
Lei av å leve
I am tired of living alone.
Jeg er lei av å leve alene.
I am tired of living on credit.
Jeg er lei av å leve på kreditt.
Er lei av å leve
L 'm tired of living like this.
Jeg er lei av å leve sånn.
Disaffected peculiars tired of living in loops.
Utilfredse spesielle som var lei av å leve i looper.
Lei av å bo
Are not you tired of living at home?
Er du ikke lei av å bo hjemme?
Besides, Walt 's just tired of living in Indianapolis.
Dessuten er Walt lei av å bo i Indianapolis.
Trøtt av å leve
Call me madam if you are tired of living but do not call me ma'am.
Kall meg madam, om du er trøtt av å leve... men kall meg ikke ma'm.
One day when I am tired of living, I will come here for a long rest.
En dag, da jeg er trøtt av å leve, vil jeg komme hit for en lang hvile.
Other sentence examples
Are you tired of living?
Er du lei av livet?
Are you tired of living?
Er du trøtt av livet?
They are tired of living on contributions.
De er lei av å leve på bidrag.
I am tired of living this charade.
Jeg er lei av å late som!
I am tired of living with a child.
Jeg er lei av å leve med ett barn.
No, he 's just tired of living.
Nei, han er bare lei av å leve.
I am tired of living in your shadow.
Jeg er lei av å leve i skyggen din.
Come back if you are tired of living!
Kom tilbake hvis dere er lei av livet!
I guess I am just tired of living at home.
Nei, jeg antar at jeg bare er lei av å bo hjemme.
No, I am tired of living like this, Richard.
Jeg er lei av å leve slik, Richard.
I was just tired of living alone in the garbage.
Jeg var bare lei av å bo alene nede på fyllinga.
I am tired of living in fear of this guy.
Jeg er lei av å leve i frykt for denne fyren.
I am sick and tired of living someone else 's dream.
Jeg er luta lei av å leve ut andre folks drømmer.
Well, I am tired of living here, are not you?
Jeg er lei av å bo her, er ikke du?
I am getting a little tired of living out of the van.
Jeg blir litt lei av å leve i bilen.
I am just tired of living in hotel rooms and airport lounges.
Jeg er lei av å leve i hotellrom og på flyplasser.
I am tired of living every day under the threat of death.
Jeg er lei av å leve hver dag med en trussel om å dø.
Get rid of her... unless you are both tired of living.
Kvitt deg med henne... om dere ikke begge er lei av å leve.

Results: 51, Time: 0.1179

Word by word translation


tired
- lei trøtt trett sliten slitne
living
- levende bor overleve levebrød gjenlevende
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More