TO A FLAGPOLE IN NORWEGIAN

How to say to a flagpole in Norwegian

Results: 8, Time: 0.1024

Examples of using To A Flagpole in a sentence and their translations

You will be tied to a flagpole, right, alan?
Du vil bli bundet til en flaggstang, ikke sant, alan?
I do not wanna be tied to a flagpole.
Jeg vil ikke bli bundet til en flaggstang.
Yeah, are not you in here' cause you chained yourself to a flagpole at a nuclear test site?
Ja, sitter ikke du inne fordi du lenket deg til en flaggstang på et atomtestanlegg?
She chained herself to a flagpole at a nuclear test site.
Hun lenket seg til en flaggstang der de skulle prøvesprenge atomvåpen.

Better to feel stupid than to be tied to a flagpole while upperclassmen use you as a spittoon.
Det er bedre å føle seg dum enn å være bundet til flaggstanga mens de eldste elevene bruker deg som spyttebøtte.
Now, this afternoon, i will get my council when those intellectuals among us were trying to shoot down a flagpole from over 1,000 yards.
I ettermiddag holdt jeg tann for tunge da våre intellektuelle prøvde å treffe en flaggsteng på tusen meters hold.
A tie around the flagpole and we go right up to bed. promise. no objection.
Et slips rundt flaggstanga, og vi går rett og legger oss.
your love for a 16-year-old, you are gonna be swinging from the flagpole in your puffy white underpants.
skjorte og sier du elsker en 16-åring, blir du hengende i flaggstanga i de store, hvite underbuksene dine.

Results: 8, Time: 0.1024

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More