TO BE LOOKING IN NORWEGIAN

How to say to be looking in Norwegian

S Synonyms

Results: 16, Time: 0.1023

Examples of using To Be Looking in a sentence and their translations

OK, so what am i supposed to be looking at?
OK, så hva skal jeg se på?
Where are we supposed to be looking?
Hvor skal vi liksom se?
They're bound to be looking for us soon.
De leter nok etter oss snart.
What are we suppose to be looking at?
Hva skal vi ha tittet på?

Different or not, it's always advisable to be looking ahead, thinking of the future.
Det er alltid smart å se fremover og tenkte på fremtiden.
If god is looking down at you, don't you want to be looking back at Him?
Hvis gud ser ned på deg, vil ikke du se opp på ham?
I'm not even sure I'm supposed to be looking at it.
Nei, jeg kan ikke bære den, er ikke engang sikker på om jeg burde se på den.
You know what? you have gone through enough today you don't need to be looking at garbage.
En sånn dag skal du ikke trenge se på søppel.
While you look around in cyberspace i need to be looking around at my new job that you, clever friend, are going to get me.
Se deg om i cyberrommet, men jeg må se meg om på min nye jobb.
He says we ought to be looking at a guest who checked in as"John mason.".
Vi må sjekke en gjest som sjekket inn som john mason.
I figured out how to be looked at it... by men, and.
Jeg fant ut hvordan jeg fikk menn til å se på meg.
It's hard for a man to be looked at by a woman.
Menn liker ikke å bli iakttatt av en kvinne.
He needs to be looked in the eye and reassured that he's in safe hands.
Du må se ham i øynene og forsikre at han er trygg.
And somehow it felt liberating to be looked upon with sympathy and respect instead of hostility and suspicion.
Og det føltes befriende å bli sett med sympati og respekt i stedet for fiendtlighet og mistenksomhet.
The way he looked at her is the way... all girls want to be looked at.
Måten han så på henne på, er slik alle jenter vil bli sett på.
And then they would be locking me up in a cage to be looked at with all the squiggling, you know.
Og blitt opprørte, og så ville de satt meg i et bur for å bli sett på av alle de.

Results: 16, Time: 0.1023

"To be looking" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More