TO DO IN NORWEGIAN

How to say "to do" in Norwegian

S Synonyms

Results: 12664, Time: 0.3787

gjøre skal gjøre gjør vil gjøre gjore ha gjort lage holde skulle gjøre gjort gjorde gjøres

Examples of To Do in a Sentence

What am i supposed to do with my son?
Hva skal jeg gjøre med sønnen min?
What rick wants to do is suicide.
Det rick vil gjøre er selvmord.
What do you want us to do, Katara?
Hva vil du vi skal gjøre, Katara?
What do you want to do with her?
Hva vil du gjøre med henne?
What are you going to do now, Austin?
Hva gjør du nå, Austin?
What do you want me to do, Mamacita?
Hva vil du jeg skal gjøre, Mamacita?
I would like to do some business with you.
Jeg vil gjøre forretninger med deg.
What are you going to do about lester Farley?
Hva gjør du med lester Farley?
You know what to do with him.
Du vet hva du skal gjøre med ham.
I want to do something for the soul, not for the money.
Jeg vil gjøre noe for sjelen, ikke for penger.
Now, i need you to do me a favor.
Jeg trenger at du gjør meg en tjeneste.
That i would like to do whatever you want to do.
At jeg vil gjøre det du vil.
I just wanted to do jack proud.
Jeg ville bare gjøre jack stolt.
What do you want me to do with these?
Hva vil du jeg skal gjøre med disse?
Oh, dan, you have to do something.
Du ma gjore noe, dan.
Why are you ask me to do that now, Oscar?
Hvorfor ber du meg gjøre det nå, Oscar?
They're prepared to do something reckless.
De vil gjøre noe uforsiktig.
I don't want you to do anything.
Jeg vil ikke at du skal gjøre noe.
What were you going to do, Sheriff?
Hva ville du ha gjort, sheriff?
I need you to do something for me.
Jeg vil at du gjør noe for meg.
You will have to do two things at once.
Du må gjore to ting på en gang.
I will be able to do Jack's book.
Da kan jeg lage jacks bok.
What do you want me to do with this?
Hva vil du at jeg skal gjøre med dette?
They're worried Kyle's going to do something inappropriate in venice.
De frykter at kyle gjør noe upassende i venezia.
I will have to do what he says.
Jeg ma gjore som han sier.
Find out what me mean to do for little charlie in the future?
Å finne ut hva vi vil gjøre for lille Charlie?
How was i supposed to do that?
Hvordan skulle jeg ha gjort det?
I just wanted to do something beautiful!
Jeg ville bare gjøre noe vakkert!
When was i supposed to do that?
Når skulle jeg ha gjort det?
What are you going to do with this eggplant?
Hva skal du lage med den auberginen?

Results: 12664, Time: 0.3787

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "to do"


was gonna do
am gonna make
is gonna turn
that made
have did
shalt make
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More