TO GET INVOLVED IN NORWEGIAN

How to say to get involved in Norwegian

S Synonyms

Results: 34, Time: 0.0992

Examples of using To Get Involved in a sentence and their translations

You really don't want to get involved with adalind right now.
Du kan ikke involvere deg med adalind nå.
You may have personal reasons to get involved, but you can't.
Du har personlige grunner til å bli involvert, men det går ikke.
Crazy to get involved with you, this show.
Gal som lot meg involvere med deg, denne forestillingen.
But i don't want to get involved in anybody's family business.
Men jeg vil ikke bli involvert i noens familie affærer.

Nobody wanted to get involved.
Ingen ville bli innblandet.
And... well... it's not my position professionally to get involved in squabbles.
Og... profesjonelt sett kan jeg ikke involvere meg i krangling.
I didn't want to get involved.
Jeg ville ikke bli innblandet.
I didn't want to get involved.
Jeg ville ikke blandes inn.
And i would really like to get involved.
Jeg vil virkelig gjerne involvere meg.
I don't want to get involved.
Jeg vil ikke bli involvert.
I'm not sure i want to get involved.
Jeg er ikke sikker om at jeg vil involvere meg.
I don't want to get involved.
Jeg vil ikke blandes inn.
I didn't want you to get involved!
Jeg ville ikke at du skulle bli involvert!
You don't want to get involved?
Vil du ikke bli innblandet?
I don't want you to get involved.
Du skal ikke bli innblandet.
We really don't want to get involved.
Vi vil ikke involvere oss.
I can't aff- i can't afford to get involved.
Jeg har ikke... jeg har ikke råd til å bli involvert.
I don't like to get involved.
Jeg vil ikke bli innblandet.
I do not want to get involved.
Jeg vil ikke bli involvert.
There's no need for you to get involved.
Du trenger ikke involvere deg.
You don't need to get involved.
Du trenger ikke bli involvert.
I'm not asking you to get involved.
Jeg ber deg ikke involvere deg.
Trying not to get involved.
Prøver å ikke bli innblandet.
I would prefer not to get involved.
Jeg vil ikke bli involvert.
This is why i didn't want to get involved.
Det er derfor jeg ikke ville involveres.
I don't want you to get involved.
Jeg vil ikke blande inn deg.
I didn't want to get involved.
Jeg ville ikke bli innblanda.
It would be foolish to get involved with someone within the community.
Det er dumt å involvere seg med noen i"firmaet".
The CIA would prefer not to get involved in local police problems.
CIA vil helst ikke blande seg inn i lokale politiproblemer.
I don't want to get involved in your business.
Jeg ønsker ikke å bli involvert i din virksomhet.

Results: 34, Time: 0.0992

"To get involved" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More