TO GET ME IN NORWEGIAN

Translation of To Get Me in Norwegian

Results: 305, Time: 0.0479

få meg (158) ha meg (12) skaffe meg (11) gi meg (9) ta meg (7) hente meg (3) får meg (7) fikk meg (5) jeg få (3)

Examples of using To Get Me in a sentence and their translations

You are trying to get me killed?
Prøver du å få meg drept?
She 's trying to get me on that roller coaster.
Hun prøver å få meg på berg- og dal-banen.

Ha meg

Yeah, vincent 's been trying to get me to travel with him for years.
Vincent har villet ha meg med på reise i årevis.
You are just trying to get me to leave, are not you?
Du vil bare ha meg vekk?
I need to get me one like the internet.
Jeg må skaffe meg et sånt internett.
Maybe i need to get me a lawyer, too.
Jeg burde også skaffe meg advokat.

Gi meg

I need you to get me something.
Du må gi meg noe.
Bernie, you want to get me a spritz?
Bernie, vil du gi meg en anelse?

Ta meg

He 's come to get me.
Han vil ta meg.
He 's come to get me, rachel.
Han ville ta meg.
You went to a lot of trouble to get me and my people.
Du gikk langt for å hente meg og folkene mine.
Who told you to get me?
Hvem ba deg hente meg?
Other sentence examples
Are you trying to get me killed?
Prøver du å få meg drept?
Your plan is going to get me and my friends killed.
Planen din vil få meg og vennene mine drept.
He 's just trying to get me into bed.
Han vil bare ha meg til sengs.
I told you to get me two guns that would take orders.
Jeg ba deg skaffe meg to skytere som ville ta ordre.
You want to get me fired?
Vil du få meg sparket?
And trying to get me to sell them for you.
Og vil ha meg til å selge for dere.
You trying to get me killed?
Prøver du å få meg drept?
You want to get me out of here.
Du vil ha meg ut.
Moe knows how to get me a card tonight, right?
Moe vet å skaffe meg et kort i kveld, riktig?
Will you ask someone to get me a copy?
Kan du be noen gi meg en kopi?
Some lawyer 's going to get me off.
En advokat får meg frikjent.
Do not you try to get me!
Ikke prøv å ta meg!
Maybe travers was just trying to get me out of his office.
Travers ville kanskje ha meg ut.
You need to get me the cure.
Du må skaffe meg kuren.
One of you is going to get me my money.
En av dere skal gi meg pengene mine.
Trying to get me back in the world?
Prøve å få meg tilbake i verden?
He managed to get me onto a life-raft and that was that.
Han fikk meg opp i en flåte.
If there is anything you can do to get me a family price?
Du kan vel ikke skaffe meg familierabatt?

Results: 305, Time: 0.0479

Word by word translation


get
- kommer blir ta hente
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More