TO GET RID OF IN NORWEGIAN

Translation of To get rid of in Norwegian

Results: 324, Time: 0.0562

bli kvitt kvitte seg med skal fjerne å kvitte for å få bort blir kvitt

Examples of using To get rid of in a sentence and their translations

We need to get rid of pablo escobar.
Vi må bli kvitt pablo escobar.
One, we want to get rid of hitler and his gang.
For det første vil vi bli kvitt hitler og gjengen hans.
He was prepared to get rid of her body.
Han ville kvitte seg med liket.
I am trying to get rid of the last thing i saved.
Prøver å bli kvitt det forrige jeg reddet.
They have been wanting to get rid of us for years.
De har villet kvitte seg med oss i årevis.
So, you want me to get rid of it?
Du vil jeg skal fjerne det?
I guess you are going to get rid of it.
Jeg går ut fra at du skal fjerne det.
I want to get rid of some old furniture.
Så jeg har lyst å kvitte meg med noen gamle møbler.
Tried to get rid of him as late as last friday.
Prøvde å bli kvitt han så seint som sist fredag.
My boss wants to get rid of the sporty cars.
Sjefen vil kvitte seg med alle sportsbilene.
Tap the syringe with your fingers to get rid of air bubbles.
Knips på sprøyten med fingrene dine for å få bort luftbobler.
You want to get rid of the gun fighter, is that it?
Vil du bli kvitt kampskytteren, er det derfor?
They want to get rid of all this.
De vil kvitte seg med alt dette her.
So you want me to get rid of it.
Så du vil atjeg skal fjerne det.
We learn to get rid of our weaknesses so we can fight better.
Vi lærer å kvitte oss med svakheter.
Tap the syringe with your fingers to get rid of air bubbles.
Knips på sprøyten med fingrene dine for å få bort luftbobler.
I want us to get rid of it.
Jeg vil at vi skal fjerne det.
I know how to get rid of bad dreams. you ready?
Jeg vet hvordan man blir kvitt mareritt?
He wanted to get rid of max, because max know something.
Han ville bli kvitt max, fordi max vet noe.
And vogler has an excuse to get rid of you.
Og vogler kan kvitte seg med deg.
But first, i need to get rid of his bodyguard.
Men først må jeg bli kvitt livvakten hans.
That 's how to get rid of a baby.
Det er sånn man blir kvitt babyer.
This is the best spot to get rid of a corpse.
Beste plassen å kvitte seg med lik.
Then i do not know how to get rid of him.
Da vet jeg ikke hvordan man blir kvitt ham.
Do you really want to get rid of that headache?
Vil du virkelig bli kvitt hodepinen?
He wanted to get rid of it.
Han ville kvitte seg med det.
But someone wanted to get rid of him, and they chose you.
Men noen ville kvitte seg med ham og valgte deg.
Did not mom say anything about how to get rid of him?
Skrev hun noe om hvordan man blir kvitt ham?
I need you to get rid of sister mary bernard.
Du må bli kvitt søster mary bernard.
You know how to get rid of it.
Du vet hvordan man blir kvitt den.

Results: 324, Time: 0.0562

See also


to get rid of the evidence
kvitte seg med bevisene bli kvitt beviset
how to get rid of him
hvordan man blir kvitt ham
wanted to get rid of him
ville kvitte seg med ham ville bli kvitt ham
wants to get rid of us
vil bli kvitt oss gjerne ble av med oss
want to get rid of it
vil bli kvitt den
get rid of the body
dumpet liket bli kvitt kroppen kvitte oss med liket
get rid of that thing
kvitt den greia bli kvitt greia
get rid of the boat
bli kvitt båten kvitt deg med båten
get rid of that man
bli kvitt den mannen kaste ut mannen
get rid of me that easily
kvitt meg så lett
not get rid of me
ikke kvitt meg
not get rid of him
ikke blir kvitt ham
not get rid of it
ikke bli kvitt det ble ikke kvitt det
can get rid of him
kan bli kvitt ham slipper ham
not get rid of them
ikke kvitt dem
can get rid of it
kan bli kvitt det

Word by word translation


to
- til for med mot
get
- kommer blir ta hente
rid
- fjerne befri kvitte fjernet fjerner
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More