TO GO THROUGH IN NORWEGIAN

Translation of To Go Through in Norwegian

S Synonyms

Results: 228, Time: 0.0344

gå gjennom (98) gå igjennom (13) å gjennomgå (4) gå via (4) skal gjennom (3) å oppleve (3) går gjennom (3)

Examples of using To Go Through in a sentence and their translations

I want to go through this.
Jeg vil gå gjennom dette.
I do not advise you to go through life with your eyes closed.
Jeg råder deg ikke til å gå gjennom livet med øynene lukket.
I want to go through everything first.
Jeg vil gå igjennom alt.
Do you really have to go through this bullshit?
Må du virkelig gå igjennom all dritten?

Å gjennomgå

We would not have had to go through all the fun.
Da hadde vi ikke behøvd å gjennomgå all den moroa.
To go through what i did.
Å gjennomgå det jeg gjorde.

Gå via

You will not have to go through liam on this project.
Du må ikke gå via liam med dette prosjektet.
Then we are gonna have to go through them, too.
Da får vi også gå via dem.

Skal gjennom

We got to go through that waterfall!
Vi skal gjennom den fossen!
You are not used to the process you have to go through.
Du er ikke vant til det... den prosessen du skal gjennom.

Å oppleve

Nobody should have to go through that.
Ingen skulle behøve å oppleve det.
No one should have to go through that.
Ingen skulle behøve å oppleve det.
Other sentence examples
We do not need to go through every square inch of the house.
Vi trenger ikke gå gjennom hver millimeter av huset.
He was a man who was destined to go through life and not around it.
Hans skjebne var å gå gjennom livet og ikke rundt det.
No one deserves to go through what i have gone through.
Ingen fortjener å gå igjennom det jeg gjorde.
We have to go through it now.
Vi må gå gjennom dette nå.
You do not even have to go through the terminal!
Man trenger ikke engang gå igjennom terminalen!
Only those with the right character may be allowed to go through.
Bare de av rette støpning får gå igjennom.
You have got to go through me.
Da må du gå gjennom meg.
Johnny, how long does it take you to go through a bank?
Hvor lang tid bruker du på å gå igjennom en bank?
You can expect to go through five stages.
Du går gjennom fem faser.
Do we have to go through this again?
Må vi gå gjennom dette igjen?
I was hoping you would not have to go through that.
Jeg hadde håpet at du slapp å oppleve det.
I want milo and suein to go through it.
Jeg skyver den en uke mens milo og suein går gjennom det.
Do we need to go through it again?
Må vi gå gjennom det igjen?
He does not need to go through that again.
Han trenger ikke å gå gjennom det igjen.
We have to go through here?
Må vi gå gjennom her?
Do we really have to go through that town?
Må vi virkelig gå gjennom byen?
You will not have to go through town.
Du trenger ikke gå gjennom byen.
I do not understand why you had to go through mike.
Jeg fatter ikke hvorfor du måtte gå gjennom mike.

Results: 228, Time: 0.0344

Word by word translation


through
- gjennom ved via ferdig gjennem

S Synonyms of "to go through"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More