TO HIM IN NORWEGIAN

Translation of To him in Norwegian

S Synonyms

Results: 4521, Time: 0.2476

To him
til han (101) med han (86) for han (28) ham (17) til seg (10) til ham (2085) med ham (911) for ham (447) mot ham (201) på ham (73) i ham (19) gav ham (6) mot han (9) på han (7) gi ham (4) han til (3)

Examples of using To him in a sentence and their translations

Til ham

Can not you... go home to him and talk a little with him?
Kan ikke du gå hjem til ham og prate litt med ham?
I have brought her back to him.
Jeg har brakt henne tilbake til ham.

Med ham

I have not talked to him about you.
Jeg har ikke snakket med ham om deg.
If something happened to him and you were not here.
Hvis noe skjer med ham, og du ikke er her.

For ham

I have never been that to him.
Jeg har aldri vært det for ham.
They are just... Meat to him.
De er bare kjøtt for ham.

Mot ham

Do it to him, Bob.
Gjør det mot ham, Bob.
I can not do that to him, he needs me.
Jeg kan ikke gjøre det mot ham, han trenger meg.

På ham

I listened to him.
Jeg hørte på ham.
I called out to him, but he did not say a word.
Jeg ropte på ham, men han sa ikke et ord.

I ham

Nor I to him.
Eller jeg i ham.
There is more to him... than appearances suggest.
Det bor mye mer i ham enn det kan se ut til.
Other sentence examples
I can not leave you to him.
Jeg kan ikke overlate deg til ham.
I could talk to him now.
Jeg kan snakke med ham nå.
I explained the situation to him.
Jeg forklarte situasjonen til ham.
She 's like a daughter to him.
Hun er som en datter for ham.
I can talk to him, Horace.
Jeg kan snakke med ham, Horace.
I would not know how to talk to him or.
Jeg vet ikke hvordan jeg snakker til ham, eller.
No, it was not, but I never lied to him.
Det var ikke det, men jeg løy aldri for ham.
You talked to him first.
Du snakket til ham først.
They did this to him because he started talking to me.
De gjorde dette mot ham fordi han snakket med meg.
We do not know where they are or what they are doing to him.
Vi vet ikke hvor de er eller hva de gjør med ham.
You can not talk to him.
Du kan ikke snakke med ham.
She 's almost like an auntie to him.
Hun er nesten som ei tante for ham.
You are going back to him.
Du går tilbake til ham.
Listen to him, sir.
Hør på ham, sir.
You simply can not do this to him- not now!
Du kan ikke gjøre dette mot ham- ikke nå!
Formerly we had always prayed to Him.
Vi påkalte Ham tidligere.
And do not mention the whole" Bill Cosby" thing to him.
Og ikke nevn hele" Bill Cosby" tingen til ham.
We have to get to him before something terrible happens to him!
Vi må få tak i ham før noe forferdelig skjer!

Results: 4521, Time: 0.2476

See also


happened to him
skjedde med ham har hendt ham
listen to him
hør på ham lytte til ham
talked to him
came to him
go to him
happen to him
skje med ham
did to him
gjorde mot ham
done to him
happens to him
skjer med ham
belongs to him
tilhører ham
nice to him
appeared to him
åpenbarte sig for ham
give it to him
gi det til ham
you talked to him
du snakket med ham

Word by word translation


to
- til for med mot i overfor tii ved det skal å
him
- ham han han*

S Synonyms of "to him"


for him
on him
of him
at him
upon him
unto him
in him
into him
he
against him
to his
with this guy
to himself
bring him
over him
inside him

"To him" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More