TO KICK YOU IN NORWEGIAN

How to say to kick you in Norwegian

S Synonyms

Results: 10, Time: 0.0732

Examples of using To Kick You in a sentence and their translations

Hate to kick you while you're freaked.
Hater å sparke deg når du er nede.
But as your neighbor, i would like to kick you around the block.
Men som naboen din, vil jeg gjerne sparke deg bak.
If you hadn't choked me, i wouldn't have had to kick you.
Hadde du ikke kvelt meg, trengte jeg ikke sparke deg.
You want me to kick you out.
Du vil at jeg sparker deg ut.

You want me to kick you in the face?
Vil du ha deg et spark i ansiktet?
Shut up, bro, I'm about to kick you out.
Jeg kommer til å kaste deg ut.
And as sure as he's a coward, he will try to kick you.
Og fordi han er feig, vil han prøve å sparke deg.
Now that i have turned you around, it was easier to kick you upstairs than to train someone new.
Nå som jeg har snudd deg, var det lettere å sparke deg opp enn å trene en ny.
People accept you as a clown, for a white man to kick you in the buttocks.
Folk aksepterer deg som en klovn, for at en hvit mann sparker deg i rumpa.
And,"We're going to kick you out and have your license revoked, and if we ever have children, we're never gonna let you anywhere near them!".
Og:"Vi skal sparke deg ut og ta fra deg lisensen,-"- og hvis vi får barn, skal du aldri få komme nær dem!".

Results: 10, Time: 0.0732

SYNONYMS

S Synonyms of "to kick you"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More