TO KILL IN NORWEGIAN

How to say "to kill" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3360, Time: 0.2059

Click norwegian translation to filter results
drepe drep ihjel skyte myrde kverke skal drepe vil drepe livet av livet ha drept

Examples of using "To Kill" in a sentence and their translations

I don't want to kill you, derek.
Jeg vil ikke drepe deg, derek.
I want you to kill hannibal lecter.
Jeg vil at du skal drepe hannibal lecter.
Mike went to kill danny greene.
Mike ville drepe danny greene.
I never wanted to kill marty byrde.
Jeg ville aldri drepe marty byrde.
You want us to kill you, don't you, Massai?
Du vil at vi skal drepe deg, gjør du ikke, Massai?
So when the nogitsune takes over, you're going to kill me?
Så du vil drepe meg når nogitsunen tar over?
I'm going to kill myself.
Jeg tar livet av meg selv.
I would like to kill you.
Jeg vil drepe deg.
You want me to kill gianna d'Antonio?
Du vil jeg skal drepe gianna D'Antonio?
I don't want to kill you, barry.
Jeg vil ikke drepe deg, barry.
We want you to kill another person.
Vi vil at du skal drepe en annen person.
He's trying to kill me!
Lkke drep meg!
The radiation is going to kill us all.
Strålingen vil ta livet av oss alle.
To kill don Luis!
Jeg vil drepe don Luis!
Mickey wants to kill you.
Mickey vil drepe deg.
Jorge wants to kill Estefânia?
Vil jorge drepe Estefania?
Wish to kill nixon.".
Jeg vil drepe nixon.".
You want me to kill your partner?
Du vil at jeg skal drepe partneren din?
While I'm gone, try not to kill anyone else, all right?
Ikke drep noen mens jeg er borte.
The mountain is going to kill us all!
Fjellet slar oss ihjel!
Are you going to kill me now?
Skal du ta livet av meg nå?
What, you want me to kill your wife or something?
Vil du at jeg skal drepe kona di eller noe sånt?
If i tell you, i would have to kill you.
Sier jeg det, må du .
You have to kill her before she bites you.
Drep henne før hun biter deg!
My parents are going to kill me.
Foreldrene mine tar livet av meg.
I want to kill the man who killed my son.
Jeg vil drepe mannen som drepte sønnen min.
They plot to kill 94 men in the next two-and-a-half years.
De vil drepe 94 menn de neste 2 årene.
And try not to kill anyone else while you're at it.
Ikke drep noen andre mens du gjør det.
Your fears are going to kill all of us.
Frykten din tar livet av oss.
He means to kill you and all of your family.
Han vil drepe deg og hele familien din.

Results: 3360, Time: 0.2059

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS

S Synonyms of "to kill"


dead
murder
blow
died
life
shot
were gonna kill
slaughter
have murdered
demise
kill
math
mean to kill
have cut
will slay
killing us
assassinations
wanna kill
would kill
will murder
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"To kill" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More