TO SEE IN NORWEGIAN

Translation of To see in Norwegian

Results: 8947, Time: 0.2785

To see
se treffe møte få se besøke sjekke få treffe skal se vil se vil treffe

Examples of using To see in a sentence and their translations

I want to see Jack.
Jeg vil se Jack.
I want to see Tony Powell.
Jeg vil se Tony Powell.
I do not want to see you again.
Jeg vil ikke treffe deg igjen.
I want him to see this.
Jeg vil han skal se dette.
I do not want to see you, Micky.
Jeg vil ikke se deg, Micky.
I do not want to see you right now.
Jeg vil ikke treffe deg nå.
You wanted to see me, George?
Du ville treffe meg, George?
All right, I want to see you and Sil this afternoon.
Jeg vil møte deg og Sil i ettermiddag.
I want everybody to see my triumph!
Jeg vil at alle skal se min triumf!
I want to see my family,
Jeg vil se familien min.
I would like to see how it 's done.
Jeg vil se hvordan det gjøres.
You want to see him naked?
Vil du møte ham naken?
I want to see Liam.
Jeg vil se Liam.
I want you to see how special she is.
Jeg vil du skal se hvor spesiell hun er.
Ben wants to see you.
Ben vil treffe deg.
We are going to see the Peter Vincent?
Skal vi møte Peter Vincent?
Your wife to see you, Inspector.
Kona di vil se deg, inspektør.
I do not want Miguel to see how easy this is for me.
Jeg vil ikke at Miguel skal se hvor lett dette er for meg.
I did not want to see you disappointed.
Jeg ville ikke se deg skuffet.
I want to see my mother.
Jeg vil treffe moren min.
Cooper was the last person to see my father alive.
Cooper var den siste som faren min i live.
I never want to see you again, Steve.
Jeg vil aldri se deg igjen, Steve.
He wants to see her alone in the library.
Han vil møte henne alene i biblioteket.
I want you to see the world burn.
Jeg vil at du skal se verden brenne.
He came to see you and I was bored and lonely.
Han etter deg, og jeg kjedet meg og var ensom.
I have a son who I would like to see grow up!
Jeg vil se sønnen min vokse opp!
Why do you want to see Cochise?
Hvorfor vil du treffe Cochise?
I want Agnes to see her mother.
Agnes skal få se moren sin.
Just trying to see my family more often.
Jeg vil bare besøke familien min oftere.
I do not want them to see this.
Jeg vil ikke at de skal se dette.

Results: 8947, Time: 0.2785

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More