TO SETTLE THIS IN NORWEGIAN

How to say to settle this in Norwegian

S Synonyms

Results: 16, Time: 0.1287

Examples of using To Settle This in a sentence and their translations

If you two want to settle this... please, boys!
Hvis dere vil avgjøre dette.
Try to settle this matter peacefully.
Prøve å løse dette på fredelig vis.
Look, we have to settle this.
Vi må avgjøre dette.
I would like to settle this on my own.
Jeg vil løse dette selv.

OK, there's only one way to settle this.
OK, det er bare én måte å avgjøre dette på.
Look, there's a much easier way to settle this.
Hør, det finnes en mye enklere måte å løse dette på.
Well, there's only one sure way to settle this.
Det er bare én måte å avgjøre dette på.
We don't have to settle this here and now.
Vi behøver ikke å bestemme dette her og nå.
Nah, we need to settle this loman thing first.
Vi må fikse loman først.
Hey... listen, jack and i would like to settle this without lawyers, okay.
Jack og jeg vi1 he1st løse det uten advokater.
There's only one way to settle this, guys.
Det er bare en måte å fastsette dette på, gutter.
So how do you want to settle this?
Så hvordan vil du avslutte dette?
We're here to settle this.
Vi er her for å fikse dette.
So, you ready to settle this?
Er du klar til å gjøre opp?
Isn't it better to settle this rather than endure all this alpha-mom crap until our kids graduate?
Er det ikke bedre å avgjøre dette i stedet for å ha denne alfa-mamma- dritten til ungene våre uteksamineres?
I would hoped to settle this matter in a modern way, but that's not going to be possible.
Jeg hadde håpet å ordne dette på en moderne måte, men det er ikke mulig.

Results: 16, Time: 0.1287

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"To settle this" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More