TO THE BAR IN NORWEGIAN

How to say to the bar in Norwegian

S Synonyms

Results: 71, Time: 0.076

English-norwegian dictionary

Examples of using To The Bar in a sentence and their translations

You going to the bar after work?
Går du til baren etter jobben?
So i went to the bar.
Jeg gikk i baren.
You going to the bar tonight?
Skal du til baren i kveld?
Well, come to the bar, please, billy.
Kom bort til bommen, takk, billy.
If you want a drink, go to the bar.
til baren om du vil drikke.
I'm gonna go to the bar, get more to drink.
Jeg går i baren, kjøper noe mer.
I'm going to the bar.
Jeg går til baren.
You go down to the bar.
Gå ned i baren.
Right. back to the bar, girls. and again.
Tilbake til bommen, jenter.
Right. back to the bar.
Ålreit, tilbake til bommen.
Tyler, go to the bar. I'll... i will find you later.
Vi ses i baren, tyler.
I'll... go to the bar, give your boss back his keys.
Jeg går til baren, gir sjefen din nøklene.
I-i'm going to the bar and-- and check the score on the game.
Jeg går til baren og sjekker stillingen i kampen.
Why don't we go to the bar?
Hvorfor går vi ikke i baren?
Walked up to the bar and went,
Gikk til baren og sa:.
After all, we're going to the bar.
Vi skal jo i baren.
Go out to the bar.
Nei, gå i baren.
I went to the bar where he works to surprise him.
Jeg gikk til baren der han jobber for å overraske ham.
Jessica said she was going to the bar where she worked.
Jessica sa at hun skulle til baren der hun jobbet.
So, we were going to the bar.
Så vi skulle til baren.
Calling a cab so i can go to the bar.
Skaffer taxi så jeg kan dra til baren.
No, you will lead them straight to the bar.
Nei, da fører du dem til baren.
Your barbecue guy, he gonna kick 25% back to the bar.
Grillfyren din gir 25 prosent tilbake til baren.
I went, uh, to the bar.
Jeg gikk til baren.
Okay, we're gonna move them out to the bar.
Ok, vi skal flytte dem ut til baren.
I'm not believing you brought this boy to the bar.
Jeg kan ikke tro at du tok med gutten til baren.
Hey, i was just heading to the bar.
Hei, jeg var på vei til baren.
You got to the bar around 11:00 today.
Du kom til baren rundt kl. 11.00 i dag.
Saved me a trip to the bar.
Da slapp jeg å gå til baren.
Go to the bar, have a couple drinks.
til baren og ta et par drinker.

Results: 71, Time: 0.076

SYNONYMS

S Synonyms of "to the bar"


to the saloon

"To the bar" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More