TO THE WIDOW IN NORWEGIAN

How to say to the widow in Norwegian

Results: 13, Time: 0.096

Examples of using To The Widow in a sentence and their translations

My condolences to the widow.
Mine kondolanser til enken.
The ones who aren't dead are pledging their loyalty to the widow.
De som lever, går over til enken.
You're defecting to the widow.
Du skal desertere til enka.
You gonna join forces with chau and sell me to the widow?
Skal du selge meg til enka?

Many a man who had been charmed by the spinster renewed his offers to the widow.
Flere menn hun hadde sjarmert som ungpike... fridde på nytt til enken.
Look, i didn't rescue you from the abbots just to sell you to the widow.
Jeg reddet deg ikke fra abbedene for å selge deg til enka.
Can't hardly guess, unless it was the road to the widow's house.
Det kan jeg ikke tenke meg, hvis det da ikke er veien til enkas hus.
He evil entreateth the barren that beareth not: and doeth not good to the widow.
Slik går det med den som har plyndret den ufruktbare, som ikke fødte, og aldri har gjort godt mot enker.
He evil entreateth the barren that beareth not: and doeth not good to the widow.
Slik går det med den som har plyndret den ufruktbare, som ikke fødte, og aldri har gjort godt mot enker.
levite, and to the foreigner, to the fatherless, and to the widow, according to all your commandment which you have commanded
levitten og til den fremmede, til den farløse og til enken, aldeles efter det bud som du har gitt mig;
levite, and unto the stranger, to the fatherless, and to the widow, according to all thy commandments which thou hast commanded
levitten og til den fremmede, til den farløse og til enken, aldeles efter det bud som du har gitt mig;
levite, and to the foreigner, to the fatherless, and to the widow, according to all your commandment which you have commanded
levitten og til den fremmede, til den farløse og til enken, aldeles efter det bud som du har gitt mig;
Well, maybe you would better explain that to the widows and children of the men we buried.
Kanskje det er best du forklarer det til enkene og barna etter de karene vi har begravd.

Results: 13, Time: 0.096

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More