TODAY IN NORWEGIAN

Translation of Today in Norwegian

S Synonyms

Results: 11446, Time: 0.0899

Examples of using Today in a sentence and their translations

I dag

I can not today, mary. i can not.
Jeg kan ikke i dag, mary.
Not today jerry lee.
Ikke i dag, jerry lee.

Dagens

( today , of the day , the current )
You are the big winner today.
Du er dagens store vinner.
And i was kind of hoping i could switch today for tomorrow.
Jeg hadde håpet å bytte dagens skift mot det i morgen.

Idag

( today , this day , unto this )
That day is today, johnny.
Den dagen er idag, johnny.
But, i am exhausted today.
Men idag er jeg utmattet.
Other sentence examples
Today is not the day i die.
I dag er ikke dagen da jeg dør.
I am 17 and i am new here today.
Jeg er 17 og ny her i dag.
Pretty sure women today do not react well to the whole wench thing.
Tror ikke dagens kvinner reagerer positivt på barpike-greia.
Today i buried my alice.
I dag begravet jeg min alice.
Cuba today is not so safe.
Dagens cuba er ikke så trygt.
So much has happened today i have not had a chance to.
Så mye har skjedd idag, jeg har ikke fått mulighet til.
You talked to her today, did not you?
Du snakket med henne idag, gjorde du ikke?
Today i have this... from the alamo.
I dag har jeg dette fra... alamo.
The auction today is for the town of spectre.
Dagens auksjon gjelder byen spectre.
Scylla, the meeting today at 4:00 is about scylla.
Scylla, møtet idag klokken 16, er om scylla.
You and i have been through something today.
Du og jeg... vi har vært gjennom noe i dag.
My friend is dead, you are the second person to invade my house today,
Vennen min er død, og du er dagens andre inntrenger.
There are not many people here today.
Det er ikke mye folk her idag.
Today or 50 years from now.
I dag eller 50 år fra nå.
The exact value today 550 000.
Dagens verdi er nøyaktig... 550 000.
You know, i learned something today.
Du vet, jeg lærte noe idag.
I should be with my friend today.
Jeg burde være med vennen min i dag.
I am worried about the $8 million today.
Jeg er bekymret for dagens 8 millioner.
I buried my daughter today.
Jeg begravde min datter i dag.
You have had all your wishes today.
Du har fått dagens ønske.
You have really been distracted today.
Du har vært distrahert idag.
Today, civilization as we know it is corrupt and decadent.
Dagens sivilisasjon som vi kjenner den er korrupt og dekadent.
We are 100 years old today.
Vi er 100 år gamle i dag.
Today is a new day.
Idag er en ny dag.

Results: 11446, Time: 0.0899

S Synonyms of "today"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More