TODAY IN NORWEGIAN

How to say "today" in Norwegian

Results: 9381, Time: 0.167

i dag dagens idag

Examples of Today in a Sentence

Where were you today, Tom?
Hvor var du i dag, Tom?
It's about his meeting today with mr.
Det handler om dagens møte med mr.
Not today jerry lee.
Ikke i dag, jerry lee.
Today, before he can sign this thing with taylor.
Idag, før han kan signere avtalen med taylor.
And with regard to advanced production methods today mechanization is now evolving on its own.
Med dagens avanserte produksjonsmetoder utvikler nå mekaniseringen seg på egen hånd.
Not today, bob.
Ikke i dag, bob.
People died today, jim.
Folk døde i dag, jim.
Thank you, shayna, for the seventh report about the whales today.
Shayna, takk for dagens 7. historie om hvalene.
That day is today, johnny.
Den dagen er idag, johnny.
Not today, jake.
Ikke i dag, jake.
So much has happened today i haven't had a chance to.
Så mye har skjedd idag, jeg har ikke fått mulighet til.
You're the big winner today.
Du er dagens store vinner.
Pretty sure women today don't react well to the whole wench thing.
Tror ikke dagens kvinner reagerer positivt på barpike-greia.
Scylla, the meeting today at 4:00 is about scylla.
Scylla, møtet idag klokken 16, er om scylla.
John corben dies today.
John corben dør i dag.
Boy, I'm so hungry today.
Jeg er så sulten idag.
If only coppers were like that today like they was then.
Bare dagens politifolk var som da.
You talked with john gant today.
Du snakket med john gant i dag.
And Becky's coming home today.
Og becky som kommer hjem i dag.
Today is a new day.
Idag er en ny dag.
Cuba today is not so safe.
Dagens cuba er ikke så trygt.
The sermon for today..... is taken from proverbs.
Dagens preken... er fra ordspråkene.
You haven't eaten today.
Du har ikke spist i dag.
Today I'm hearing with new ears.
Idag lytter jeg med nye ører.
My friend is dead, You're the second person to invade my house today,
Vennen min er død, og du er dagens andre inntrenger.
Irene payson got back from denver today.
Irene payson kom tilbake fra denver i dag.
It's a beatiful monday in chicago today.
Det er en vakker mandag i chicago idag.
She cannot have one of her meltdowns today.
Hun kan ikke ha et av sammenbruddene idag.
Ronal is sick today.
Ronal er syk i dag.
The exact value today 550 000.
Dagens verdi er nøyaktig... 550 000.

Results: 9381, Time: 0.167

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Today" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More