Translation of "together" in Norwegian

S Synonyms

Results: 10878, Time: 0.1466

sammen samlet møtes samle samler samles møttes

Examples of Together in a Sentence

Eric, we should be together.
Eric, vi bør være sammen.
He put together a new army, new weapons.
Han har samlet en ny hær, nye våpen.
Allison, we're not together.
Allison, vi er ikke sammen.
We get together tonight? figure out where we're going to go from here?
Skal vi møtes i kveld og prøve å finne en løsning?
Hitler, churchill and moses celebrated christmas together.
Hitler, churchill og moses skulle feire jul sammen.
Then, together we will take this town.
Og samlet vil vi ta denne byen.
Grapefruit juice should not be taken together with sprimeo HCT.
Sprimeo HCT bør ikke tas sammen med grapefruktjuice.
Bringing them all together, in one location, it's dangerous.
Det å be samtlige møtes på ett sted er farlig.
Just get your stuff together and get the hell out of here.
Bare samle tingene dine og stikk herfra.
But together, we are much, much stronger.
Men samlet er vi mye sterkere.
Enough of those smaller birds get together, and they chase hawks away.
Hvis nok småfugler samler seg, kan de jage vekk haukene.
We will all be together soon.
Snart er vi alle samlet.
I will get them together now.
Jeg skal samle dem nå.
He had a video of him and nina together.
Han hadde video av ham og nina sammen.
Shouldn't we get together more often to exchange our thoughts?
Burde vi ikke møtes oftere for å dele tanker?
He's getting his mob together tomorrow night at whiskey Nick's.
Hele gjengen møtes i morgen kveld på whiskey nick's.
There is nothing like grief and trauma to pull people together.
Ingenting samler folk som sorg og traumer.
So get all your weapons together.
samle alle våpnene deres.
Lucy... we can't be together.
Lucy... vi kan ikke være sammen.
Lord, bless us with your spirit as we stand together.
Herre... velsign oss med din ånd idet vi står samlet.
Whenever ten or more argentinians get together there is always a horse race.
Når ti eller flere argentinere samles, blir det alltid et hesteløp.
Let's get a posse together, harry.
La oss samle et oppbud, harry.
We get together and talk.
Vi må møtes og snakke.
No, i mean we're getting the boys back together.
Nei, jeg mener at guttene samles igjen.
It's so seldom we're all together.
Det er så sjelden vi alle er samlet.
The last time we was all together, there was another man as well.
Sist vi møttes var det nok en mann til stede.
I will get a team together.
Jeg samler en gruppe.
Theo and my patty together.
Theo og min patty sammen.
When did we last get together?
Når møttes vi sist?
We herd all the sick together, create a plague.
Den forutsier pest, så vi samler alle de syke, og skaper pest.

Results: 10878, Time: 0.1466

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "together"


get
meet
next
set
meeting
raise
bind
sealed
package
overall
combined
will be gathered
attach
gathers
got together
unite
to raise
joins
will see you
pick up
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Together" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More