TOLD ME IN NORWEGIAN

How to say told me in Norwegian

S Synonyms

Results: 5647, Time: 0.1207

Examples of using Told Me in a sentence and their translations

Seth told me that matt was very impressed.
Seth sa at matt var svært imponert.
Al told me about your friend.
Al fortalte meg om vennen din.
Aramaki told me you had a name from before.
Aramaki sa du hadde et navn fra før av.
He told me to drive to the building within ten minutes.
Han ba meg kjøre til bygningen innen ti minutter.

Dobie told me about your wife.
Dobie fortalte meg om din kone.
You never told me you had a brother.
Du sa aldri at du hadde en bror.
Sherlock told me the news.
Sherlock fortalte meg nyhetene.
Sam told me to put it back, but i would not.
Sam ba meg legge den tilbake, men jeg ville ikke.
Mom has always told me how perfect eva beate was.
Mamma har alltid fortalt meg hvor perfekt eva beate var.
Chris gibbons told me you were here.
Chris gibbons sa at du var her.
Charmaine told me you were a beautiful, great girl.
Charmaine sa du var ei vakker, flott jente.
You should have told me who you work for.
Du burde ha sagt hvem du jobber for.
But you have not told me anything of your own country.
Men du har ikke fortalt meg noe om ditt eget land.
Agent bauer told me to stay.
Agent bauer ba meg bli.
Susie told me.
Susie fortalte meg.
He told me to warn you.
Han ba meg advare deg.
Lily told me that she saw you crying.
Lily fortalte meg at hun så deg gråte.
Roberto, you have often told me that i was a terrible father.
Roberto, du har ofte fortalt meg at jeg var en forferdelig far.
They told me death is not.
De sier at døden ikke er.
She never told me you were so funny.
Hun har aldri sagt at du var så morsom.
Frank told me you have been calling the office.
Frank sa at du ringte kontoret.
Claire told me you were lying about ethan.
Claire sa at du løy om ethan.
No-- gus told me to watch out for you,
Gus bad meg passe meg for deg.
You told me he has a gallery in london?
Du fortalte meg at han har et galleri i london?
Miss ashland told me that, uh, you have been painting some beautiful pictures.
Miss ashland sier at du har malt vakre bilder.
You should have told me you were arrested five times.
Du burde sagt at du har vært arrestert fem ganger.
She told me not to come back without you.
Hun ba meg ikke komme tilbake uten deg.
People have told me things.
Folk har fortalt meg ting.
Kay told me what happened on the bridge.
Kay fortalte meg hva som skjedde på broen.
You never told me why you set me free.
Du har aldri sagt hvorfor du slapp meg fri.

Results: 5647, Time: 0.1207

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More