TONIGHT IN NORWEGIAN

How to say tonight in Norwegian

S Synonyms

Results: 8613, Time: 0.0469

i kveld (6834) i natt (788) i dag (76) i aften (53) i kveid (31)

Examples of using Tonight in a sentence and their translations

Not tonight, harry.
Ikke i kveld, harry.
And tonight she did.
Og i natt, gjorde hun.
I have not seen choi tonight, gina, i swear.
Jeg har ikke sett choi i kveld, gina, jeg sverger.
Not tonight, hogarth. not tonight.
Ikke i kveld, hogarth.

And tonight... i am thick with justice.
Og i natt er jeg tykk med rettferdighet.
You have not learned anything tonight, have you?
Du har ikke lært noe i dag, har du?
If tonight is all we have stay.
Hvis i aften er alt vi har... så bli.
The men we honour tonight fought bravely and died for us.
Mennene vi hedrer i dag kjempet tappert og døde for oss.
Nina died tonight.
Nina døde i kveld.
It 's darker tonight than it was on your night.
Det er mørkere i natt enn det var din natt.
Not tonight, krissi.
Ikke i kveld, krissi.
And tonight, we are safe.
Og i natt er vi trygge.
Find out tonight after the game.
Finn ut i aften, etter kampen,
Not tonight.
Ikke i kveid.
I am forgiving tonight.
Jeg er tilgivende i dag.
It 's a shame she could not come tonight.
Det er synd at hun ikke kunne komme i dag.
But tonight you are here.
Men i kveld du er her.
I sent chuckie to the neighbor 's so we can be alone tonight.
Jeg sendte chuckie til naboen, så vi kan være alene i natt.
Not tonight, chuck.
Ikke i kveid, chuck.
If we wash that dress tonight, nobody would notice it tomorrow.
Hvis vi vasker kjolen i aften, vil ingen merke noe i morgen.
You can sleep alone tonight.
Du kan sove alene i natt.
Yes, that class was tonight.
Ja, det kurset var i dag.
I was never here tonight.
Jeg var aldri her i kveld.
And tonight, this nation has lost a great patriot.
Og i aften har nasjonen mistet en stor patriot.
Only until tonight.
Bare tii i kveid.
He beat you up tonight.
Han banket deg opp i dag.
So tonight.
i kveid.
Actually, i am a bartender, and i ai not working tonight.
Jeg er egentlig bartender og jeg jobber ikke i kveld.
It 's probably best tonight during the TV duel.
Det er vel best i aften under tv-duellen.
I could not sleep tonight.
Jeg kunne ikke sove i natt.

Results: 8613, Time: 0.0469

SYNONYMS

S Synonyms of "tonight"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More