Translation of "tonight" in Norwegian

Results: 7347, Time: 0.0799

i kveld i natt i dag i aften i kveid

Examples of Tonight in a Sentence

If you need anything tonight, you know where to find me.
Hvis du trenger noe i kveld, vet du hvor du finner meg.
Where was he tonight when i needed him?
Hvor var han i natt da jeg trengte ham?
Full house tonight, joe.
Fullt hus i kveld, joe.
Not tonight, magda.
Ikke i kveld, magda.
You haven't learned anything tonight, have you?
Du har ikke lært noe i dag, har du?
Tonight invaded germany poland.
I natt invaderte tyskland polen.
Brother jeeter tonight the voice come to me again.
Broder jeeter, i natt kom stemmen til meg igjen.
The men we honour tonight fought bravely and died for us.
Mennene vi hedrer i dag kjempet tappert og døde for oss.
Wolfe dies tonight.
Wolfe dør i kveld.
If tonight is all we have stay.
Hvis i aften er alt vi har... så bli.
I sent chuckie to the neighbor's so we can be alone tonight.
Jeg sendte chuckie til naboen, så vi kan være alene i natt.
Nina died tonight.
Nina døde i kveld.
Maybe tonight.
Kanskje i aften.
Not tonight, chuck.
Ikke i kveid, chuck.
I'm forgiving tonight.
Jeg er tilgivende i dag.
Not tonight, krissi.
Ikke i kveld, krissi.
Find out tonight after the game.
Finn ut i aften, etter kampen,
Bunce tonight.
Bunce i kveid.
He doesn't know he's gonna die tonight.
Han vet ikke at han dør i natt.
It's a shame she couldn't come tonight.
Det er synd at hun ikke kunne komme i dag.
I don't want to be alone tonight.
Jeg vil ikke være alene i natt.
They will hit us again tonight.
De vii angripe igjen i kveid.
I saw richard and justin tonight.
Jeg så richard og justin i kveld.
If we wash that dress tonight, nobody would notice it tomorrow.
Hvis vi vasker kjolen i aften, vil ingen merke noe i morgen.
I have gained a victory of a sort tonight.
Jeg har vunnet en slags seier i dag.
I don't like them being out there tonight.
Jeg liker ikke at de er ute i natt.
Obama is in copenhagen tonight.
Obama er i københavn i kveld.
And tonight, this nation has lost a great patriot.
Og i aften har nasjonen mistet en stor patriot.
I'm a little jumpy tonight.
Unnskyld, men jeg er litt nervøs i kveid.
I know someone was mutilated earlier tonight.
Jeg vet at noen ble lemlestet tidligere i dag.

Results: 7347, Time: 0.0799

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Tonight" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More