TOO MUCH IN NORWEGIAN

How to say too much in Norwegian

S Synonyms

Results: 3668, Time: 0.1317

Examples of using Too Much in a sentence and their translations

If you smoke too much, you can't go back,
Hvis du røyker for mye, kan du ikke gå tilbake.
The surface charge was too much.
Overflateladningen var for stor.
If you take too much repaglinide accord.
Hvis du tar for mye repaglinide accord.
If you take too much repaglinide teva.
Hvis du tar for mye repaglinide teva.

We're like bats, we like night too much.
Vi liker natta for godt.
You have too much faith in that sword.
Du har for stor tiltro til det sverdet.
You're enjoying this way too much.
Du setter for stor pris på dette.
If you inject too much arixtra.
Dersom du injiserer for mye arixtra.
You like them too much.
Du liker dem for godt.
All too much.
Alt for høyt.
It just seems there's been too much death in the house.
Det har vært for mange dødsfall i huset.
I mean so we love them too much, perhaps.
Jeg mener .... Kanskje vi elsker dem for høyt?
I like you too much.
Jeg liker deg for godt.
If you inject too much arixtra.
Dersom du injiserer for mye arixtra.
It's too much weight!
Det er for stor vekt.
You like her too much.
Du liker henne litt for godt.
I have had about a thousand years too much from you.
Jeg har hørt omtrent tusen år for mye fra deg.
But i loved you too much.
Jeg elsket deg for høyt.
There's too much damage.
Skaden er for stor.
I love him too much.
Jeg er altfor glad i ham.
It was carrying too much sail.
De heiste for mange seil.
Maybe, as an only child and only son, i loved too much.
Kanskje rett og slett for høyt.
Perhaps a little too much description.
Kanskje litt for mange beskrivelser.
You have presumed too much upon our affection.
Du har stolt for meget på vår hengivenhet.
I think you're enjoying this a little too much.
Jeg tror du setter for stor pris på dette.
I love you too much.
Jeg er altfor glad i deg.
I think he's getting paid too much.
Jeg synes han får for godt betalt.
Too much wind and smoke.
Det er for mye vind og røyk.
This can happen if there is slightly too much pressure in the vial.
Dette kan skje dersom det er litt for høyt trykk i hetteglasset.
Too much sunshine and they call it a drought.
Noen ganger for meget, og da kaller de det"tørke".

Results: 3668, Time: 0.1317

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More