TOOK IN NORWEGIAN

How to say "took" in Norwegian

S Synonyms

Results: 12851, Time: 0.2218

Click norwegian translation to filter results
tok brukte førte kjørte inntok grep stjal krevde tatt tar ta kjører kjørt ført

Examples of using "Took" in a sentence and their translations

You took my money.
Du tok pengene mine.
You took my son to Mexico?
Du tok sønnen min til Mexico?
On this day he took longer.
Denne dagen brukte han lengre tid.
What took you so long with Leeds?
Hvorfor brukte du så lang tid med Leeds?
You took my life.
Du tok livet mitt!
So i took'em to see mother superior and sister agnes.
Så jeg førte de til overmor og søster agnes.
Tony took iris.
Tony tok iris.
I took an hour out of my night.
Jeg brukte en time av kvelden min.
And then i took her home!
Og så kjørte jeg henne hjem.
The night they took him before pilate.
Den natten de førte han til pilatus.
You took my.
Du tok min.
Mom took me to doctor goldbutt.
Mor kjørte meg til doktor goldbutt.
Took you long enough.
Du brukte lang tid.
Tell me where alexander kirk took elizabeth keen and her daughter.
Fortell meg hvor alexander kirk førte elizabeth keen og hennes datter.
Nevertheless david took the stronghold of Zion; the same is the city of david.
Men david inntok allikevel sions borg, det er davids stad.
I took him to the hotel, where erik was waiting.
Jeg kjørte ham til hotellet, hvor erik ventet.
They perished of plague and narcisse took her away in a cage.
De døde av pesten og narcisse førte henne bort i et bur.
And i took these horses!
Og jeg tok disse hestene!
We took the jag.
Vi brukte jaguaren.
The feds took him exactly when it predicted.
FBI grep ham da den forutsa det.
He took the fortified cities which pertained to judah, and came to jerusalem.
Han inntok de faste byer i juda og kom like til jerusalem.
This morning we took jodie to the hospital.
I morges kjørte vi jodie til sykehuset.
Malachai took us right to isaac.
Malachai førte oss til isaac.
Love took my hand and smiling did reply.
Kjærligheten grep hånden min og svarte smilende.
You took the girl.
Du tok jenta.
We took casterly rock.
Vi inntok casterly rock.
You took too much of that stuff.
Du brukte for mye av de greiene.
Who took my clothes?
Hvem stjal klærne mine?
You took it, and broke a major rule of engagement.
Du grep den og brøt en viktig kampregel.
Soldiers took them away.
Soldatene førte dem bort.

Results: 12851, Time: 0.2218

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Took" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More