Translation of "took" in Norwegian

S Synonyms

Results: 11039, Time: 0.2826

tok kjørte førte brukte inntok stjal grep krevde tatt tar ta kjører kjørt ført bruker krever

Examples of Took in a Sentence

They took my blood.
De tok blodet mitt.
Well, i took her home.
Jeg kjørte henne hjem.
I took 12 weeks with eddie.
Jeg tok 12 uker med eddie.
So i took'em to see mother superior and sister agnes.
Så jeg førte de til overmor og søster agnes.
Tommy took the money.
Tommy tok pengene.
Mom took me to doctor goldbutt.
Mor kjørte meg til doktor goldbutt.
The night they took him before pilate.
Den natten de førte han til pilatus.
What took you so long with Leeds?
Hvorfor brukte du så lang tid med Leeds?
Tony took iris.
Tony tok iris.
And they took her to the hospital.
De kjørte henne på sykehus.
He took aang again.
Han tok aang igjen.
I took an hour out of my night.
Jeg brukte en time av kvelden min.
He took her away in a speed boat. who took her away?
Han førte henne bort i en speedbåt.
Nevertheless david took the stronghold of Zion; the same is the city of david.
Men david inntok allikevel sions borg, det er davids stad.
I took him to the hotel, where erik was waiting.
Jeg kjørte ham til hotellet, hvor erik ventet.
He took the fortified cities which pertained to judah, and came to jerusalem.
Han inntok de faste byer i juda og kom like til jerusalem.
He took my guitar.
Han tok gitaren min.
Like they just took a big eraser and rubbed across it.
Som de brukte et stor viskelær og visket alt vekk.
When they took you off in the ambulance to the hospital.
Da de kjørte deg til sykehuset i ambulansen.
Tell me where alexander kirk took elizabeth keen and her daughter.
Fortell meg hvor alexander kirk førte elizabeth keen og hennes datter.
After the police took the cargo, we sell this crap.
Siden politiet stjal lasten, er det vi selger, dritt.
They took her to the hospital.
De kjørte henne på sykehuset.
We took kasserine, gafsa, el guettar, tunis.
Vi tok kasserine, gafsa, el guettar, tunis.
Only took the bears two hours.
Bjørnene brukte bare to timer.
We took casterly rock.
Vi inntok casterly rock.
The feds took him exactly when it predicted.
FBI grep ham da den forutsa det.
Who took my clothes?
Hvem stjal klærne mine?
He got massacred because he took a battalion against 2000 angry indians.
Han ble drept fordi han førte en bataljon mot 2000 indianere.
They took him away in handcuffs.
De førte ham bort i håndjern.
We took lasse.
Vi tok lasse.

Results: 11039, Time: 0.2826

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Took" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More