TOWN IN NORWEGIAN

How to say "town" in Norwegian

Results: 5736, Time: 0.3469


Examples of Town in a Sentence

The rider your town sent to austin.
Rytteren byen din sendte til austin.
Town's real empty.
By'n er helt tom.
Ben miller is in town.
Ben miller er i byen.
Here in town there's only she who is beautiful as me.
Her i by'n er det kun jeg som er like pen som deg".
Tusk is in town.
Tusk er i byen.
Rahim, you certain that this town is friendly?
Rahim, er du sikker på at denne landsbyen er vennlig?
Mr. reece is in town.
Mr. reece er i byen.
How about into town to.
Hva med inn i landsbyen.
Of course, the four town elders.
Selvsagt. byens fire kloke menn.
The new girl in town # # Has my guy on a string.
Den nye jenta i by'n har fyren min rundt lillefingeren.
There's no girl like that in this town.
Det fins ingen slikjente i landsbyen.
But gabe ain't been in town for over a week.
Men gabe har'ke vært i by'n på ei uke.
I was wondering what your town's policy is regarding firearms.
Jeg lurte på hva byens policy er angående skytevåpen.
This is my town, kenya.
Dette er min by, kenya.
Is sara back in town, too?
Er sara tilbake i byen også?
In the same town, perhaps, but not in the same world.
Kanskje i samme by, men ikke i samme verden.
Trained him right up to the day when the army came to town!
Trente han helt til dagen da hæren kom til landsbyen!
He thinks every town should have a library.
Han synes alle byer burde ha et bibliotek.
I heard you was in town.
Jeg hørte at du var i byen.
Hank, i have been looking for you in every bar in town.
Hank, jeg har sett etter deg i alle byens barer.
If i am wooin' get her out of town.
Florter jeg, sa fa'a ut av by'n.
Town will be loaded with strangers.
By'n vil være stappfull av fremmede.
Beautiful town i love you.
Vakre by, jeg elsker deg.
They were town thugs.
De var byens kjeltringer.
We have got a few men in town as well.
Vi har noen menn i landsbyen også.
Maybe call some other town, see if they have a similar problem.
Sjekk om andre byer har hatt samme problem.
Heard you were back in town.
Hørte du var tilbake i byen.
I played from town to town, picking up experience.
Jeg spilte fra landsby til landsby og samlet meg erfaring.
I am the only boss in this town.
Det er jeg som bestemmer i landsbyen.
Somebody has to run the place, every town has a boss.
Alle byer har en boss.

Results: 5736, Time: 0.3469

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Town" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More