TURN IN NORWEGIAN

How to say turn in Norwegian

S Synonyms

Results: 5237, Time: 0.2295

Examples of using Turn in a sentence and their translations

We must turn and fight.
Vi må snu og kjempe.
It 's my turn, helen!
Det er min tur, helen!
Then turn around and do it now.
snu rundt og gjør det nå.
You can turn it off now, buster, you are wasting your batteries.
Du kan slå den av nå, du sløser bort batteriene dine.

Shall i turn my head and cough?
Skal jeg snu på hodet og hoste?
It 's your turn, kato.
Det er din tur, kato.
We can not turn our backs on our own salvation because of indecisiveness.
Vi kan ikke snu ryggen til vår egen frelse på grunn av ubesluttsomhet.
Can we turn it on?
Kan vi skru den på?
It 's our turn now, marlowe.
Det er vår tur nå, marlowe.
Can we turn the light on now?
Kan vi slå på lyset nå?
We have frequently seen you turn your face towards heaven.
Vi ser at du vender ansiktet søkende på himmelen.
Chen lee, turn off the light.
Chen lee, slå av lyset.
Well, i can not turn your soul on.
Jeg kan ikke skru pa sjelen din.
Brandon, it 's our turn.
Det er vår tur, brandon.
But turn it around.
Men... snu det rundt.
I always turn to the person i trust the most.
Jeg vender meg alltid til den jeg stoler mest på.
Open the door and turn the engine off.
Åpne døren og slå av motoren.
I will turn on the light for you.
Jeg skal skru på lyset for deg!
Do not turn your horse.
Ikke snu hesten.
It 's not my turn, but i do not have much time.
Det er ikke min tur, men jeg har liten tid.
I turn 18 saturday.
Jeg blir 18 på lørdag.
It is now your turn, my son.
Nå er det din tur, sønnen min.
You can not turn me over to starfleet security.
Du kan ikke snu meg over til starfleet sikkerhet.
We can not turn his powers off.
Vi kan ikke slå av kreftene hans.
Ivan, can you turn on a light?
Ivan, kan du skru på et lys?
Do not turn your head.
Ikke vri på hodet.
We have seen you turn your face to the heavens.
Vi ser at du vender ansiktet søkende på himmelen.
Without that formula, i turn into a normal baby.
Uten middelet blir jeg til en normal baby.
Which turn is it?
Hvilken sving er det?
Danny, take your turn.
Danny, vri nøkkelen.

Results: 5237, Time: 0.2295

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More