Translation of "turn" in Norwegian

Results: 3300, Time: 0.3032

snu tur slå skru vender blir gjøre sving dukker vri forvandle vending overgi tenner fyller melde drei angi bøi leverer vise

Examples of Turn in a Sentence

Wow! can you turn him around, Harry?
Kan du snu ham rundt, Harry?
We must turn and fight.
Vi må snu og kjempe.
Your turn, chris.
Din tur, chris.
It's my turn, sylvus.
Det er min tur, sylvus.
I will turn them, Monte!
Jeg skal snu dem, Monte!
Chen lee, turn off the light.
Chen lee, slå av lyset.
It's our turn and I'm loving where we're at.
Det er vår tur, og jeg elsker at vi er.
Can i turn on the radio?
Kan jeg slå på radioen?
Unterscharführer kolb, turn round and face me!
Unterscharführer" kolb, snu dem og se på meg!
Let's turn the light on.
La oss skru på lyset.
I can't turn it off!
Jeg kan ikke skru det av!
And it will turn wadiya into a democracy.
Og det vil slå wadiya til a demokrati.
It was your turn... now it's mine!
Det var din tur, nå er det min.
You would never turn the other cheek to me, would you?
Du vender vel aldri det andre kinnet til meg?
Shall i turn my head and cough?
Skal jeg snu på hodet og hoste?
Ivan, can you turn on a light?
Ivan, kan du skru på et lys?
Your turn, maria.
Din tur, maria.
Let's turn them around.
La oss snu dem rundt.
I always turn to the person i trust the most.
Jeg vender meg alltid til den jeg stoler mest på.
And after i turn sad, i grow angry.
Og etter jeg blir trist, blir jeg sint.
Shaq, turn that thing off before it gives us cancer.
Shaq, slå av den dingsen før den gir oss kreft.
Adrian, it's your turn.
Adrian, det er din tur.
How could you turn your back on them?
Hvordan kunne du snu ryggen på dem?
Can't turn my brain off, you know.
Jeg kan ikke skru av hjernen min.
What if i turn into a werewolf or something?
Tenk om jeg blir til en varulv eller noe sånt?
And you let them turn him into a fool.
Og du lot dem gjøre ham til en idiot.
Maybe i will turn up something.
Kanskje jeg vil slå opp noe.
I turn to you in repentance, and i am the first to believe.".
Jeg vender meg til deg som den første troende.».
We can turn them, i tell you.
Vi kan snu dem, sier jeg.
When you turn 30, you better have a personality.
Når du blir 30, bør du ha en personlighet.

Results: 3300, Time: 0.3032

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More