UNPROTECTED IN NORWEGIAN

How to say unprotected in Norwegian

S Synonyms

Results: 85, Time: 0.0555

English-norwegian dictionary

Examples of using Unprotected in a sentence and their translations

Outside these walls, alone, unprotected, they would be dead.
Utenfor disse veggene, alene og ubeskyttet, ville de vært døde.
Therefore do not have unprotected intercourse.
Derfor må du ikke ha ubeskyttet samleie.
This way you won't be the only unprotected family in the neighbourhood.
Da blir dere ikke den eneste ubeskyttede familien i strøket.
Therefore do not have unprotected intercourse.
Derfor må du ikke ha ubeskyttet samleie.
There is a demon in there with a bunch of unprotected people.
Det er en demon der, med ubeskyttede mennesker.
You got to find the moment when he's unprotected.
Dere må finne øyeblikket da han er ubeskyttet.
Have you engaged in any unprotected rituals of any kind?
Har du viet deg til noen ubeskyttede ritualer?
They have gone chasing scalps, leaving us unprotected again.
De har gått jage scalps, forlater oss ubeskyttet igjen.
The hospital would be unprotected.
Sykehuset vil være ubeskyttet.
This convoy is unprotected.
Denne konvoien er ubeskyttet.
You can't just drop them in unprotected.
Du kan ikke bare sende dem inn ubeskyttet.
They're not unprotected.
De er ikke ubeskyttet.
You can't just drop them in unprotected.
Du kan ikke bare slippe dem inn ubeskyttet.
Out there, we're unprotected.
Der ute er vi ubeskyttet.
The risk is too great, leaving our shores unprotected.
Det er risikabelt å la egne strender ligge ubevoktet.
Pregnancy rate(%) within 72h of unprotected intercourse or contraceptive failure2.
Hyppighet av graviditeter(%) innen 72 timer etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt2.
Pregnancy rate(%) within 72h of unprotected intercourse or contraceptive failure2.
Hyppighet av graviditeter(%) innen 72 timer etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt2.
Now the dish is unprotected.
Den er ubevoktet.
Never should have let carrie wander around unprotected.
Vi skulle aldri latt carrie vandre rundt uten beskyttelse.
But because of you, i left the valley unprotected.
Men på grunn av deg forlotjeg dalen uten forsvar.
I left my friends unprotected!
Jeg forlot vennene mine uten forsvar!
If you have unprotected sex after taking ellaone, it will not stop you from becoming pregnant.
Hvis du har ubeskyttet sex etter at du har tatt ellaone, hindrer den ikke at du blir gravid.
If you have unprotected sex after taking ellaone, it will not stop you from becoming pregnant.
Hvis du har ubeskyttet sex etter å ha tatt ellaone, kan den ikke hindre at du blir gravid.
These lottery dealers are weak persons and-- and unprotected invalids... and young women and so on.
Se. loddselgerne er svake og ubeskyttede. invalider, unge kvinner.
If you have unprotected sex after taking ellaone, it will not stop you from becoming pregnant.
Hvis du har ubeskyttet sex etter at du har tatt ellaone, hindrer den ikke at du blir gravid.
The longest unprotected border in the world, stretching from the atlantic ocean to that other one.
Verdens lengste ubeskyttede grense, som strekker seg fra atlanterhavet til det andre havet.
If you have unprotected sex after taking ellaone, it will not stop you from becoming pregnant.
Hvis du har ubeskyttet sex etter å ha tatt ellaone, kan den ikke hindre at du blir gravid.
The troop convoy will be completely unprotected... when they... the plasma strict radio silence.
Det tropp konvoien vil være helt ubeskyttet... når de... plasma streng radiotaushet.
In all women, emergency contraception should be taken as soon as possible after unprotected intercourse.
Alle kvinner bør ta nødprevensjon så snart som mulig etter ubeskyttet samleie.
In all women, emergency contraception should be taken as soon as possible after unprotected intercourse.
Alle kvinner bør ta nødprevensjon så snart som mulig etter ubeskyttet samleie.

Results: 85, Time: 0.0555

SYNONYMS

S Synonyms of "unprotected"


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More