UP THE MIDDLE IN NORWEGIAN

Translation of Up The Middle in Norwegian

Results: 30, Time: 0.0635

opp midten (5)

Examples of using Up The Middle in a sentence and their translations

Opp midten
Line drive, up the middle, a base hit for suzuki.
Langs linjen, opp midten, suzuki kommer til første base.
Tejada, up the middle.
Tejada, opp midten.
Fram i midten
I will take 10 up the middle.
Jeg tar med 10 fram i midten.
Take the 1st straight up the middle hard and fast.
Tropp rett fram i midten, raskt.
Other sentence examples
Two steps up the middle.
To skritt opp midten.
Now remember, try to open up the middle of the board.
Husk å prøve og åpne opp midten av brettet.
A sharp ground ball up the middle.
En skarp lav ball opp midten.
Halfback up the middle.
Halfbacken opp i midten.
Then i crush skulls up the middle.
Så dribler jeg opp mot midten.
And my mother, split up the middle, and every inch of her skin ripped off.
Og min mor, skåret opp midt på, med all huden revet løs.
Which frees up watson up the middle.
Som frigjør watson i midten.
This time, run a little bit and turn up the middle.
Denne gangen løper du et stykke og snur deg midt på banen.
Ready? just go up the middle line of your body and drop it back down.
Opp langs midten av kroppen din, og slipp den ned igjen.
Just set up in the middle of that.
Bare sett opp i midten av det.
Holds the ball and goes up the middle.
Han gär selv i midten!
If that levitt comes up the middle again, i am going to clothesline him.
Kommer levitt i midten igjen, moser jeg svinet.
Bodies carved up in the middle of moscow.
Oppskårne lik midt i moskva. hvem vet hvor det kan føre hen?
She got up in the middle of the night.
Men hun sto opp midt på natten.
Yeah, with a break up in the middle.
Ja, men vi gjorde det slutt midt i.
So i figure the mandroid is holed up in the middle.
Disse ranene skjer nær hverandre, så jeg antar at menneskeroboten holder seg i midten.
It 's hard to pick up in the middle.
Det er vanskelig å følge med midt i.
Waking me up in the middle of the night.
Vekke meg midt på natta.
What wakes you up in the middle of the night?
Hva våkner du av midt på natta?
Journalists call me up in the middle of the night!
Det ringer journalister til meg midt på natten.
Gerald phoned us up in the middle of the night.
Gerald ringte oss midt på natta.
I woke up in the middle of the night totally awake.
Jeg våknet midt på natten.
You can go up the bank or up the middle or go north of east, but you gotta go across canals.
Du kan galoppere opp bredden eller i midten eller gå nordøst, men da du må krysse kanalene.
I picked him up in the middle of nowhere.
Jeg plukket ham opp fra ingensteds.

Results: 30, Time: 0.0635

See also


the middle one
den midterste
through the middle
igjennom midten
on the middle
midten pa den midterste på den midterste
the middle part
den midterste
over the middle
over midten
in the middle ages
i middelalderen
to the middle east
til midtøsten
somewhere in the middle
et sted i midten
from the middle east
fra midtøsten
right down the middle
rett ned i midten
it in the middle
det i midten det midtre det under
from the middle ages
fra middelalderen
during the middle ages
i middelalderen

Word by word translation


up
- opp oppe op seg i med
middle
- midten midtre middle mellomste mellemste
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More