UP THE ROOM IN NORWEGIAN

Translation of Up The Room in Norwegian

Results: 569, Time: 0.145

Up the room
opp rommet (3)

Examples of using Up The Room in a sentence and their translations

Opp rommet
Look at her smiling like that, how she fights up the room.
Hun lyser opp rommet når hun ler.
I was just trying to warm up the room.
Jeg ville bare varme opp rommet.
Other sentence examples
You can make up the room now.
Du kan gjøre rent på rommet nå.
I will go shine up the room and have it ready for her.
Dere får tak i henne så shiner jeg opp rommet så det er klart når dere kommer.
Do not you think it spices up the room?
Synes du ikke det gjør rommet bedre?
And you can smell their hate filling up the room.
Man kunne lukte hatet deres i rommet.
The rest of you dry misers come in here to take up the room?
Er resten av dere tørre miserer her bare for å ta opp plass?
Lupetta, up to the room.
Lupetta, opprommet!
Do not come up to the room!
Ikke kom opprommet!
Do not come up to the room!
Ikke kom opprommet!
Take the bag up to the room, will you, George?
Vil du ta bagen opprommet, George?
Let us take this party up to the room.
La oss fortsette festen opperommet.
Did you clean up the room, Schecter?
Har du vasket rommet, Schecter?
I was told to clean up the room.
Jeg ble bedt om å vaske rommet.
What is it to blow up the room-" God Save the Queen"?
Hva skal til for å sprenge rommet-" God Save the Queen"?
Wanna go up to the room?
Skal vi gå på rommet?
Up to the room in the back.
Til rommet der og tilbake.
Should I go up to the room?
Skal jeg gå til rommet?
I was locked up in the room.
Låst i et rom.
Either here or back up at the room.
Enten her eller på rommet.
Have you left it up in the room?
Har du lagt den igjen på rommet?
They brighten up the whole room.
De lyser opp rommet.
The room is up the stairs.
Rommet er ovenpå.
It will cheer up the room.
Det vil pynte opp litt.
Clean up the treatment room.
Rydd opp i behandlingsrommet.
I made up the spare room.
Jeg har redd opp i gjesterommet.
I set up the guest room.
Jeg rer opp på gjesterommet.
We will make up the guest room.
Vi skal re opp gjesterommet.
I am gonna go make up the guest room.
Bare fortsett, så skal jeg gjøre i stand gjesterommet.
We are fixing up the spare room too.
Vi skal sette i stand gjesterommet også.

Results: 569, Time: 0.145

Word by word translation


up
- opp oppe op seg i med
room
- rommet plass værelse room salen

"Up the room" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More