UP TO IN NORWEGIAN

How to say "up to" in Norwegian

S Synonyms

Results: 2899, Time: 43.4612

opp til bort til op til opp på på med på opptil opp mot frem til fram til i opptil opp i pønsker på oppe i driver med opp for klar for opp tii i inntil

Examples of Up To in a Sentence

It's up to you, ed.
Det er opp til deg, ed.
She came up to you, she was very nice and warm.
Hun kom bort til deg, veldig hyggelig og varm.
Zeberdee looked up to harris and not him.
Zeberdee så opp til harris og ikke til ham.
It's up to you, georg.
Det er opp til deg, georg.
You show up to these places, you put me in a situation.
Dukker opp på disse stedene, får meg i en situasjon.
Normal voice then i go up to my dog,
Og så går jeg bort til hunden min:.
I will be back up to three years again, maybe more.
Jeg vil komme opp på tre år igjen, kanskje mer.
What are they up to, Maggie?
Hva holder de på med, Maggie?
Strangers come up to you, and you don't understand them.
Fremmede kommer bort til deg, og du forstår dem ikke.
It's up to kate.
Det er opp til kate.
I'm heading up to the roof.
Jeg drar opp på taket.
These monkeys live in groups up to 400 strong... with no single leader.
De lever i grupper på opptil 400 uten en enkel leder.
They're up to something.
De holder på med noe.
She is up to it, isn't she?
Hun er opp til det, er hun ikke?
I walked up to him and i shot him in the head.
Jeg gikk bort til ham og skjøt ham i hodet.
Do not come up to the room!
Ikke kom opp på rommet!
What are you up to, Johnny?
Hva holder du på med, Johnny?
It's entirely up to you, charlie.
Det er helt opp til deg, charlie.
I was standing up to the-- i was.
Jeg stod opp mot... jeg.
She came right up to me.
Hun kom rett bort til meg.
Body weight reductions were sustained in long-term extensions up to 208 weeks.
Reduksjon i kroppsvekt vedvarte i utvidede langtidsstudier på opptil 208 uker.
Pull up to the next window.
Kjør frem til neste vindu.
Together, these families form a gang up to 40 strong.
Til sammen utgjør disse familiene en flokk på opptil 40 stykker.
What's he up to now?
Hva holder han på med nå?
Don't come up to the room!
Ikke kom opp på rommet!
Just, just, just walk up to her and say.
Bare gå bort til henne og si:.
We're up to four hours of electricity a day.
Vi får opp mot fire timer med strøm om dagen.
Well, that's up to ben, isn't it?
Det er opp til ben, er det ikke?
What are you up to, Ruth?
Hva holder du på med, Ruth?
Come up to the roof.
Kom opp på taket!

Results: 2899, Time: 43.4612

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "up to"


are doin
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Up to" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More