UP TO IN NORWEGIAN

How to say up to in Norwegian

S Synonyms

Results: 4814, Time: 0.1202

up to
opp til (2201) fram til (33) klar for (14) opp for (20) driver med (15)

Examples of using Up To in a sentence and their translations

It 's up to you, ed.
Det er opp til deg, ed.
Therapy should be continued up to 4 weeks after the end of chemotherapy.
Behandling bør fortsette opptil 4 uker etter avsluttet kjemoterapi.
Zeberdee looked up to harris and not him.
Zeberdee så opp til harris og ikke til ham.
CIALIS may still be effective up to 36 hours after taking the tablet.
CIALIS kan ha effekt inntil 36 timer etter at du har tatt tabletten.

It 's up to you, georg.
Det er opp til deg, georg.
Use an effective method of contraception during and up to 3 months after treatment.
Bruk sikker prevensjon under og opptil 3 måneder etter behandling.
She came up to you, she was very nice and warm.
Hun kom bort til deg, veldig hyggelig og varm.
It 's up to kate.
Det er opp til kate.
Doses of up to 6 mg have been used in adult clinical studies.
Doser inntil 6 mg er brukt i kliniske studier hos voksne.
You might receive up to 6 cycles( 24 weeks).
Du kan få opptil 6 sykluser( 24 uker).
Doses of up to 6 mg have been used in clinical trials.
Doser inntil 6 mg er brukt i kliniske studier.
Normal voice then i go up to my dog,
Og så går jeg bort til hunden min:.
Chemical and physical stability has been demonstrated for 30 hours up to 25ºC.
Kjemisk og fysisk stabilitet er vist i 30 timer opptil 25 ºC.
She is up to it, is not she?
Hun er opp til det, er hun ikke?
You show up to these places, you put me in a situation.
Dukker opp på disse stedene, får meg i en situasjon.
I will be back up to three years again, maybe more.
Jeg vil komme opp på tre år igjen, kanskje mer.
What are they up to, maggie?
Hva holder de på med, maggie?
Strangers come up to you, and you do not understand them.
Fremmede kommer bort til deg, og du forstår dem ikke.
Daliresp has been studied in clinical trials for up to one year.
Daliresp har vært undersøkt i kliniske studier i opptil ett år.
This may take up to 2 years.
Dette kan ta inntil 2 år.
It 's entirely up to you, charlie.
Det er helt opp til deg, charlie.
I am heading up to the roof.
Jeg drar opp på taket.
I was standing up to the-- i was.
Jeg stod opp mot... jeg.
They are up to something.
De holder på med noe.
Well, that 's up to ben, is not it?
Det er opp til ben, er det ikke?
Daxas has been studied in clinical trials for up to one year.
Daxas har vært undersøkt i kliniske studier i opptil ett år.
Have been observed following subcutaneous administration of up to 6 times the recommended dose.
Er observert etter subkutan administrasjon av inntil 6 ganger anbefalt dose.
I walked up to him and i shot him in the head.
Jeg gikk bort til ham og skjøt ham i hodet.
She came right up to me.
Hun kom rett bort til meg.
What are you up to, johnny?
Hva holder du på med, johnny?

Results: 4814, Time: 0.1202

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Up to" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More