Translation of "used" in Norwegian

S Synonyms

Results: 8636, Time: 0.1645

brukte før vant pleide utnyttet benyttet bruk venner anvendt brukt brukes bruker benyttes venne anvendes benyttede pleier utnyttes

Examples of Used in a Sentence

Gao used the same poison on the pilots.
Gao brukte samme gift på pilotene.
His wife used to help him but she's been taken ill.
Hans kone hjalp ham før, men hun er blitt syk.
I used the key you gave me to get into carrie Mathison's apartment.
Jeg brukte nøkkelen du ga meg til carrie mathisons leilighet.
We're so used to it by now.
Vi er så vant til det nå.
Witnesses say you used the car on him.
Vitner sier at du brukte bilen på ham.
I used to be angry.
Før var jeg sint.
We used a condom.
Vi brukte kondom.
It used to be you and me against the world.
Før var det deg og meg mot verden.
People used to steal'em.
Folk pleide å stjele dem.
I'm just so used to everybody hating indians.
Jeg er bare så vant til at alle hater indianere.
No, she is from california, walt, she's not used to siamese twins.
Hun er ikke vant med siamesiske tvillinger.
I used to be a rich, popular girl.
Før var jeg rik og populær.
I believe he used the word"whore.".
Jeg tror han brukte ordet"hore".
Your father used to scare the crap out of me.
Din far pleide å skremme meg.
Well, one of you used me, and it wasn't him.
En av dere utnyttet meg, og det var ikke ham.
I used to write stories and draw pictures for kids.
Før skrev jeg historier og tegnet bilder for barn.
All phase III studies used the same pre-defined primary and secondary efficacy outcomes.
Alle fase iii-studiene benyttet de samme forhåndsdefinerte primære og sekundære endepunktene for effekt.
They used you, sam.
De brukte deg, sam.
I'm not used to this phone yet.
Jeg er ikke vant til telefonen ennå.
He used us.
Han utnyttet oss.
Ella used to hate him. i mean.
Ella pleide å avsky ham.
Just you and me... as it used to be. Oh!
Bare du og jeg, sånn som det var før.
I am not used to men telling me no.
Jeg er ikke vant til at menn sier nei til meg.
He used me.
Han utnyttet meg.
Ten years ago, people used to say i was pretty.
For ti år siden pleide folk si at jeg var vakker.
You used truffle, yes?
Brukte du trøffel?
Aother standard therapies were used as appropriate.
Aannen standardbehandling ble benyttet der det var relevant.
Additional adverse reactions observed when used outside of the recommended dose and indicationi.
Ytterligere bivirkninger observert ved bruk utenfor anbefalt dose og indikasjonf.
I used to watch'em in the kitchens and i could pick it up in a trice.
Jeg pleide å se på i kjøkkenet.
She used him, just like she's using you.
Hun utnyttet ham, som hun utnytter deg.

Results: 8636, Time: 0.1645

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "used"


are
do
took
win
wore
help
got
served
applied
provided
utilised
accustomed
employed
exploiting
nursed
pours
operated
tend
spending
utilized
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Used" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More